Nasze miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Miasto kupuje Las Borkowski

We wtorek, 5 listopada, prezydent Jacek Majchrowski podpisał umowę notarialną, na mocy której miasto Kraków pozyska teren położony w rejonie ulic Żywieckiej i Zawiłej stanowiący część Lasu Borkowskiego. Łączny koszt nabycia to 16 mln zł. Rozmowy na temat wykupu lasu toczyły się od kilku lat. Podpisanie umowy umożliwi zagospodarowanie i udostępnienie mieszkańcom terenu, który funkcjonował będzie jako miejsce rekreacji i wypoczynku.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Kwota nabycia - 16 mln zł zostanie podzielona na dwie równe raty - pierwsza z nich płatna w 2019 r., a pozostałe 8 mln zł płatne w 2020 r. Wykupione tereny to sześć działek o łącznej powierzchni ok. 15 ha.

Część pozyskanej przez miasto nieruchomości położona jest w granicach sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Las Borkowski”, gdzie we wstępnej koncepcji planu znajduje się w terenach zieleni urządzonej oraz w terenach dróg publicznych. Pozostały obszar podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa – etap A”, zgodnie z którym położony jest w przeważającej części w terenach lasów oraz w niewielkim fragmencie w terenach dróg publicznych.

 

Wykup terenu Lasu Borkowskiego jest realizowany w związku z licznymi postulatami mieszkańców Krakowa, jak również był przedmiotem wniosku Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa. Pozytywną opinię w zakresie pozyskania tego terenu wydała także Rada Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki,

Sprawa przekwalifikowania gruntów Lasu Borkowskiego rozpoczęła się w 2006 roku, kiedy na wniosek jednego z właścicieli kilkunastu działek zostało wszczęte postępowanie, mające na celu ustalenie klasyfikacji gruntów. Teren wówczas nie podlegał ustaleniom żadnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W lipcu 2017 roku zapadła decyzja, dzięki której Las Borkowski przestał być lasem jedynie z nazwy. W większości znajduje się w terenie zieleni urządzonej – o podstawowym przeznaczeniu pod zieleń urządzoną wysoką i niską.

Las Borkowski to nie tylko działki, które kupuje miasto. To także 51 ha należących do Gminy Miejskiej Kraków, a także 17 ha Skarbu Państwa, którymi dysponuje Zarząd Zielni Miejskiej. Na części gminnej lasu trwają już prace.

Do tej pory w okolicach Lasu Borkowskiego ZZM wykonał przy ul. Żywieckiej ścieżkę pieszo-rowerową (realizacja zadania z budżetu obywatelskiego). Zamontowano również dodatkowe kosze na śmieci i ławki oraz ustawiono trzy tablice edukacyjne. Kolejnymi zadaniami, zrealizowanymi w ostatnich  miesiącach były: naprawa kładki na potoku Rzewnym, odtworzenie i umocnienie brzegu potoku, przebiegającego w granicy lasu, a także realizacja punktu obserwacyjno-widokowego nad rozlewiskiem potoku Rzewnego oraz pomost do obserwacji przyrody.

ZZM zinwentaryzował istniejące w lesie ścieżki leśne, które zamierza wyremontować tj. utwardzić kamieniem naturalnym w celu udostępnienia lasu dla mieszkańców. Zgodnie z obowiązującym prawem stosuje się do tego terenu ustawę o lasach, wszelkie planowane tam prace będą wykonywane w oparciu o zatwierdzony przez Nadleśnictwo Myślenice oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie Uproszczony Plan Urządzenia Lasu. W pierwszej kolejności drzewostan zostanie uporządkowany i poddany pielęgnacji, w dalszej kolejności, w przypadku pojawienia się dodatkowych środków, zostanie wykonane zagospodarowanie rekreacyjne w postaci ścieżek wykonanych z kamienia naturalnego, ławek, tablic edukacyjnych, koszy na śmieci itp.

Nabywane działki stanowią teren porośnięty zróżnicowanym drzewostanem leśnym o dużych walorach przyrodniczych i stanowią bazę dla siedlisk wielu gatunków zwierząt i roślin.

bs_191105_5168.jpg-Miasto kupuje Las Borkowski
Miasto kupuje Las Borkowski Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191105_5170.jpg-Miasto kupuje Las Borkowski
Miasto kupuje Las Borkowski Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191105_5179.jpg-Miasto kupuje Las Borkowski
Miasto kupuje Las Borkowski Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191105_5186.jpg-Miasto kupuje Las Borkowski
Miasto kupuje Las Borkowski Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191105_5198.jpg-Miasto kupuje Las Borkowski
Miasto kupuje Las Borkowski Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191105_5210.jpg-Miasto kupuje Las Borkowski
Miasto kupuje Las Borkowski Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191105_5219.jpg-Miasto kupuje Las Borkowski
Miasto kupuje Las Borkowski Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191105_5232.jpg-Miasto kupuje Las Borkowski
Miasto kupuje Las Borkowski Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191105_5253.jpg-Miasto kupuje Las Borkowski
Miasto kupuje Las Borkowski Bogusław Świerzowski / krakow.pl
bs_191105_5168.jpg-Miasto kupuje Las Borkowski
bs_191105_5170.jpg-Miasto kupuje Las Borkowski
bs_191105_5179.jpg-Miasto kupuje Las Borkowski
bs_191105_5186.jpg-Miasto kupuje Las Borkowski
bs_191105_5198.jpg-Miasto kupuje Las Borkowski
bs_191105_5210.jpg-Miasto kupuje Las Borkowski
bs_191105_5219.jpg-Miasto kupuje Las Borkowski
bs_191105_5232.jpg-Miasto kupuje Las Borkowski
bs_191105_5253.jpg-Miasto kupuje Las Borkowski
ADRES: ul. Zawiła, Kraków
pokaż metkę
Autor: GRAŻYNA ROKITA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-11-05
Data aktualizacji: 2019-11-05
Powrót

Zobacz także

Znajdź