Pierwsze spotkanie Zespółu Zadaniowego ds. usług hotelarskich świadczonych w obiektach niekategoryzowanych.

W związku z dynamicznie postępującymi zmianami na rynku usług hotelarskich i rozwojem zjawiska tzw. turystycznego najmu krótkoterminowego, Prezydent Miasta Krakowa powołał Zespół Zadaniowy ds. usług hotelarskich świadczonych w obiektach niekategoryzowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W skład Zespołu wchodzą m. in. przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Komend Miejskich Policji i Straży Pożarnej, Urzędów Skarbowych, Wydziału Podatków i Opłat oraz Miejski Rzecznik Konsumentów.

Pierwsze spotkanie Zespółu Zadaniowego ds. usług hotelarskich świadczonych w obiektach niekategoryzowanych.
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

20 września 2019 r.  odbyło się inauguracyjne spotkanie ww. Zespołu. Podczas kilkugodzinnych obrad reprezentanci zrzeszonych instytucji wymienili się wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie świadczenia usług noclegowych w obiektach niekategoryzowanych.

Nawiązanie współpracy ma na celu wypracowanie propozycji możliwych działań, dążących do ograniczenia negatywnych skutków rozwoju zjawiska turystycznego najmu krótkoterminowego. Działania te mogą być podstawą do opracowania kolejnych postulatów w sprawie uregulowania przepisów dotyczących ww. zjawiska.

Zespół Zadaniowy skupił się przede wszystkim na tematach związanych z legalnością świadczonych usług hotelarskich, bezpieczeństwie (zarówno turystów, jak i mieszkańców) oraz szeroko rozumianym porządkiem (natężenie hałasu, segregacja śmieci).

Podjęte przez Zespół Zadaniowy działania wpisują się w postulaty zrzeszonych Miast Europejskich, które 5 czerwca br. w Krakowie opracowały wspólne stanowisko w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju turystyki, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej jakości życia w miastach, w których występuje zjawisko turystycznego najmu krótkoterminowego.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Magdalena Brzostowska
Podmiot publikujący: Wydział Ds. Turystyki
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA