Kultura rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Robert Piaskowski nada kierunki krakowskiej kulturze

Robert Piaskowski został Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury. Stanowisko obejmie 1 czerwca.

Fot. W. Wandzel dla KBF

Robert Piaskowski pełnił do tej pory funkcję Społecznego Doradcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. współpracy z organizacjami międzynarodowymi w zakresie dziedzictwa kulturowego Krakowa.

Jest managerem i animatorem kultury, pedagogiem, muzykiem. Studiował polonistykę, socjologię, nauki społeczne, a także dyplomację kulturalną na Uniwersytetach: Jagiellońskim, University of Provence Aix-Marseille i w Collegium Civitas w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w różnorodnych sektorach kultury, początkowo jako działacz organizacji pozarządowych (współzałożyciel Stowarzyszenia Pro Musica Mundi czy Fundacji Miasto Literatury). Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Willa Decjusza, stowarzyszenia Forum Kraków, Członkiem Rady Konsultacyjnej Ośrodka Badań nad Twórczością Czesława Miłosza; od 2004 r. związany z biurem Kraków 2000, które przekształciło się w Krakowskie Biuro Festiwalowe. Pełnił w nim funkcję zastępcy dyrektora ds. programowych.

Prowadził projekty międzynarodowe KBF i miasta, projekty integrujące działania podmiotów zaangażowanych w kulturę, rozwijał kluczowe projekty literackie, muzyczne, filmowe. Realizował politykę programową ważnych krakowskich festiwali muzycznych: Misteria Paschalia, Opera Rara, Festiwal Muzyki Filmowej, Sacrum Profanum, Wianki - Święto Muzyki, Sylwester w Krakowie, cykl ICE Classic. Jest dyrektorem artystycznym Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie – jednego z najwyżej cenionych w świecie wydarzeń tej branży.

W obszarze filmowym opiekował się zespołem Krakow Film Commission i koordynował program Filmowy Kraków; w dziedzinie literatury prowadził proces ubiegania się Krakowa o tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie Literatury, a obecnie realizuje program Kraków Miasto Literatury, m.in. program edukacji literackiej, program wsparcia dla wydawców i księgarni, festiwale: Miłosza oraz Conrada program ICORN, w ramach którego Kraków udziela schronienia prześladowanym pisarzom. Był jednym z pomysłodawców połączenia bibliotek miejskich w jedną sieć Biblioteka Kraków, obecnie współtworzy koncepcję funkcjonalną i programową Centrum Literatury i Języka pn. Planeta Lem.

Jako członek Konwentu ds. strategii rozwoju kultury dla Krakowa, brał udział w przygotowaniu Programu Rozwoju Kultury Krakowa do 2030 r. W obszarze zarządzania dziedzictwem był reprezentantem Krakowa w międzyresortowym zespole Ministra Kultury przygotowującym 41. Sesję Światowego Komitetu Dziedzictwa UNESCO w Krakowie; realizował kongres miast kreatywnych UNESCO Krakowice. Creative Crossroads, a obecnie jest członkiem zespołu Prezydenta Krakowa ds. organizacji kongresu Organization of World Heritage Cities (OWHC). Reprezentuje Kraków w relacjach z siecią Miast Festiwalowych Świata (Festival Cities Network), skupiającej Montreal, Kraków, Edynburg, Adelajdę i Singapur. Jest członkiem zespołu doradczego Instytutu Strategii Kultury Miasta Lwowa. Uzyskał prestiżowe stypendium Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki (Social Change through Arts) realizowanych przez Fundację Meridian. Za zasługi na rzecz promocji kultury francuskiej uzyskał tytuł Kawalera Orderu Sztuki i Literatury nadany przez Ministra Kultury i Środków Przekazu Republiki Francji (2013).

Wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a także w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni. Jako ekspert jest zapraszany na krajowe i międzynarodowe konferencje.

Do zadań na stanowisku pełnomocnika będzie należało w szczególności: realizacja Programu Rozwoju Kultury Krakowa do roku 2030; inicjowanie przedsięwzięć mających na celu optymalne wykorzystanie i uwalnianie nowych potencjałów dla sektora miejskiej kultury i kreatywności; współuczestniczenie w opracowywaniu branżowych planów strategicznych w obszarze miejskiej kultury i kreatywności, proponowanie rozwiązań i wykorzystywanie doświadczeń krajowych oraz zagranicznych w wypracowywaniu miejskich polityk dla sektora kultury; współpraca z podmiotami zaangażowanymi w proces wdrażania Programu Rozwoju Kultury Krakowa; pozyskiwanie dla miasta istotnych wydarzeń konferencyjnych i kongresów krajowych oraz międzynarodowych z obszaru kultury i dziedzictwa oraz koordynacja zadań z tym związanych; kreowanie założeń nowoczesnych programów rozwojowych dla poszczególnych sektorów miejskiej kultury; podejmowanie działań na rzecz opieki nad dziedzictwem kulturowym Krakowa; koordynacja i zarządzanie dziedzictwem kulturowym na poziomie miasta.

Pełnomocnik pełni funkcję opiniotwórczą, udzielając prezydentowi Krakowa wsparcia w zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności, w szczególności: współpracując z organami administracji rządowej, samorządowej, parlamentarzystami i środowiskami branżowymi, śledząc inicjatywy ustawodawcze oraz analizując projekty ustaw i innych aktów prawnych, w zakresie ich wpływu na funkcjonowanie i rozwój kulturalnej mapy Krakowa. Inicjuje ponadto działania zmierzające do kształtowania i promowania edukacji kulturalnej dla Krakowa, reprezentuje prezydenta podczas wydarzeń o charakterze kulturalnym. Uczestniczy we wskazanych przez prezydenta pracach komisji konkursowych; współpracując i współdziałając z kierownikami pionów oraz innymi pełnomocnikami Prezydenta Miasta Krakowa, komórkami organizacyjnymi UMK, miejskimi jednostkami organizacyjnymi instytucjami kultury oraz innymi instytucjami, w zakresie przygotowania i wdrażania programów, projektów i działań wpływających na problematykę rozwoju kultury Krakowa.

pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2019-05-20
Data aktualizacji: 2019-05-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat