Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konferencja branżowo-naukowa: „Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego”

6 grudnia 2018 r. w Sali obrad Rady Miasta Krakowa miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Praktyczna „Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego” zorganizowana przez Urząd Miasta Krakowa oraz Wydział Turystyki i Rekreacji AWF Kraków. Honorowy patronat  objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki. Konferencję otworzył Pan Andrzej Kulig Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, który wskazał na znaczącą rolę turystyki i usług przewodnickich dla miasta, jego gospodarki i wizerunku.

Fot. Magiczny Kraków
Magiczny Kraków

Celem spotkania było zaprezentowanie badań rynku pracy przewodników turystycznych miejskich po Krakowie wykonanych przez Małopolską Organizację Turystyczną we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa oraz badań ogólnopolskich w zakresie przewodnictwa i pilotażu prowadzonych przez AWF na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Konferencja stała się platformą do dyskusji nad diagnozą uwarunkowań rynkowych. Podczas pierwszej sesji konferencji, zaprezentowane zostały wyniki badań nad usługami przewodnickim w Krakowie, w mieście historycznym, o unikatowych wartościach kulturowych; natomiast w drugiej sesji pokazano wyniki badań ogólnopolskich dotyczących rynku pracy przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Sesja trzecia poświęcona była problematyce prawnej przewodnictwa i pilotażu.

            Zarówno w badaniach ogólnopolskich, jak i tych wykonanych w Krakowie wykazano wysoką jakość usług przewodników turystycznych oraz pilotów w ocenach zarówno turystów jak i organizatorów turystyki. Zwrócono uwagę na to, że przeprowadzona deregulacja tych zawodów wpłynęła na dotychczasowy system świadczenia usług, pojawiły się usługi na zasadach ekonomii współdzielenia (free guiding), zmienił rynek szkoleń.

Istotnym problemem jest potwierdzanie - wobec braku ustawowych regulacji -posiadanych kwalifikacji przez nowych przewodników i pilotów. W trakcie konferencji zwrócono uwagę na to, że nowe możliwości w zakresie wykonywania zawodu przewodnika i pilota wycieczek powinna otworzyć Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Turystyki oraz Zintegrowany System Kwalifikacji, do którego można wprowadzić zarówno zderegulowane zawody, jak i nowe kwalifikacje, które pojawią się na rynku pracy.

W wielu referatach wskazano na globalne trendy w turystyce, determinujące rynek usług przewodnickich, takie jak nietypowe formy oprowadzania i niestandardowe miejsca zwiedzania, specjalistyczne i tematyczne trasy, teatralizację turystyki. Zacierają się różnice między usługami pilota i przewodnika lokalnego, następuje łączenie tych funkcji. Internet bardzo mocno wpływa na rynek pracy wprowadzając nowe technologie komunikowania się oraz media społecznościowe. W odniesieniu do regulacji prawnych na konferencji dyskutowano o  możliwościach świadczenia usług przewodnickich na europejskim wspólnym rynku pracy, sposobach potwierdzania kwalifikacji zawodowych, a także o problemach regulacji przewodnictwa wysokogórskiego.

 

Przeprowadzone badania dotyczące przewodnictwa i pilotażu oraz wystąpienia prelegentów potwierdziły, że wobec zmieniających się potrzeb i oczekiwań turystów zmianom podlega również usługa przewodnicka. Przewodnik to nie tylko osoba udzielająca informacji o atrakcjach turystycznych bowiem coraz częściej staje się osobą towarzyszącą. Dlatego też, dużą rolę w kształtowaniu kadry turystycznej będą mieć szkolenia wieloaspektowe, wykraczające poza tradycyjny schemat szkoleń skoncentrowanych na historii i dziedzictwie kulturowym.

_m6b9148.jpg-Rynek pracy przewodników turystycznych
Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego
_m6b9155.jpg-Rynek pracy przewodników turystycznych
Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego
_m6b9161.jpg-Rynek pracy przewodników turystycznych
Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego
_m6b9162.jpg-Rynek pracy przewodników turystycznych
Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego
_m6b9170.jpg-Rynek pracy przewodników turystycznych
Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego
_m6b9189.jpg-Rynek pracy przewodników turystycznych
Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego
_m6b9190.jpg-Rynek pracy przewodników turystycznych
Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego
_m6b9213.jpg-Rynek pracy przewodników turystycznych
Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego
_m6b9253.jpg-Rynek pracy przewodników turystycznych
Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego
_m6b9148.jpg-Rynek pracy przewodników turystycznych
_m6b9155.jpg-Rynek pracy przewodników turystycznych
_m6b9161.jpg-Rynek pracy przewodników turystycznych
_m6b9162.jpg-Rynek pracy przewodników turystycznych
_m6b9170.jpg-Rynek pracy przewodników turystycznych
_m6b9189.jpg-Rynek pracy przewodników turystycznych
_m6b9190.jpg-Rynek pracy przewodników turystycznych
_m6b9213.jpg-Rynek pracy przewodników turystycznych
_m6b9253.jpg-Rynek pracy przewodników turystycznych
pokaż metkę
Osoba publikująca: Magdalena Brzostowska
Podmiot publikujący: Wydział Promocji i Turystyki
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat