Komunikacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Zmiany w zarządzaniu gospodarką komunalną

W środę, 27 czerwca, na sesji Rady Miasta Krakowa przedstawiona została szczegółowa propozycja dotycząca kwestii związanej z organizacją ruchu, inwestycjami drogowymi oraz utrzymaniem dróg. W związku z zapowiedzianą na początku czerwca reorganizacją Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, zdecydowano się na przekazanie do Urzędu Miasta Krakowa spraw związanych z nadzorem nad organizacją ruchu w mieście. Zarząd Transportu Publicznego przejmie kontrolę nad funkcjonowaniem przewoźników – MPK SA i Mobilis. Inwestycje drogowe zostaną przekazane do Zarządu Inwestycji Miejskich, natomiast za chodniki na terenach zielonych odpowiadać będzie Zarząd Zieleni Miejskiej. W miejsce ZIKiT funkcjonować będzie Zarząd Dróg Miasta Krakowa, sprawujący pieczę m.in. nad pasami drogowymi, torowiskami, mostami i wiaduktami.

Fot. ZIKiT

Przypomnijmy, że na początku czerwca prezydent Jacek Majchrowski zapowiedział konieczność reorganizacji ZIKiT-u. Zarząd Dróg Miasta Krakowa i Zarząd Transportu Publicznego zaczną funkcjonować jesienią tego roku. Do tego czasu obowiązki dyrektora istniejącej miejskiej jednostki będzie pełnił Marcin Hanczakowski.

ZIKiT do tej pory zajmował się coraz bardziej różnorodnymi sprawami publicznymi, które wymagały głębokiej specjalizacji. Istotny jest także aspekt wzrostu negatywnych opinii społecznych. W przestrzeni publicznej i medialnej realizacja powyższych zadań nie była oceniana bardzo dobrze. Stąd też prezydent postanowił tym specjalizacjom nadać odpowiednie warunki organizacyjne, by usprawnić działanie miasta w różnych dziedzinach. Pomysł z wyspecjalizowaną jednostką sprawdził się przy wydzieleniu Zarządu Zieleni Miejskiej, który funkcjonuje sprawnie i jest dobrze odbierany przez mieszkańców.


Przy powoływaniu Zarządu Inwestycji Miejskich prezydent zadeklarował, że wyspecjalizowanie jednostki, która będzie zajmowała się inwestycjami, pozwoli na ewolucyjne przejmowanie zadań inwestycyjnych od innych podmiotów. Zatem ZIM przejmie także od jednostki będącej zarządcą dróg wszystkie inwestycje drogowe. Powstały w ten sposób Zarząd Dróg Miasta Krakowa skupi się na jakości dróg, mostów, wiaduktów oraz stanie torowisk. Stanowi to ogromny zakres zadań, jeśli weźmiemy pod uwagę 200 kilometrów torowisk, 1300 km dróg publicznych, 1200 km dróg wewnętrznych oraz obiekty inżynierskie: mosty, przepusty, wiadukty.

Zarządowi Transportu Publicznego powierzone zostanie organizowanie, nadzorowanie i prowadzenie w ramach planu finansowego wszystkich spraw związanych z transportem w Krakowie. Ponadto, jak wykazała analiza dotychczasowych działań ZIKiT, konieczne jest wydzielenie części zadań i włączenie ich w strukturę Urzędu Miasta Krakowa – do Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu – w celu zapewnienia większej przejrzystości i elastyczności działań oraz bardziej obiektywnego i sprawnego nadzoru. Nowy wydział w UMK zajmie się nadzorem i zatwierdzaniem organizacji ruchu w mieście.

Po wejściu w życie zmian, Zarząd Zieleni Miejskiej w ramach swoich kompetencji będzie również nadzorował budowę, rozbudowę, przebudowę i utrzymanie chodników na terenach zielonych w zabudowie wielorodzinnej, co usprawni jego działalność w ramach rewitalizacji istniejącej w Krakowie zieleni.

 

pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2018-06-28
Data aktualizacji: 2018-06-29
Powrót

Zobacz także

Znajdź