Komunikacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Kraków pionierem w realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego

Kraków jako pierwsze miasto w Polsce realizuje pilotażowy program, który ma na celu budowę i utrzymanie linii tramwajowej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – informuje Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Obecnie miejska jednostka wspólnie z doradcą z ramienia Ministerstwa Rozwoju przygotowują się do rozpoznania rynku pod kątem, czy zgłoszą się firmy, które chciałyby i mogłyby zrealizować projekt. Firma partnerska mogłaby zająć się realizacją projektu budowy i jej utrzymaniem lub zrealizować projekt i zająć się utrzymaniem wszystkich torowisk w Krakowie. Wartość projektu przekracza 400 mln zł.

Fot. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Firma, która będzie realizowała projekt, będzie odpowiedzialna za budowę odcinka sieci tramwajowej w ramach realizacji IV etapu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (około 4,5 km odcinek), czyli trasy od skrzyżowania ul. Jana Pawła II, z ul. Lema i Meissnera aż do Mistrzejowic. Wynagrodzenie będzie wypłacane przez Miasto w formie „opłaty za dostępność” dopiero po zakończeniu budowy, w okresie eksploatacji. Umowa zostanie zawarta na okres 23 lat, eksploatacja potrwa 20 lat. Usługi utrzymania w okresie eksploatacji będą obejmować: utrzymanie, konserwację i naprawy awaryjne wybudowanego torowiska oraz infrastruktury towarzyszącej z wyłączeniem oczyszczania letniego i zimowego torowiska oraz usług utrzymania infrastruktury przystankowej. Pod uwagę bierze się rozszerzenie zakresu utrzymania na całą sieć tramwajową. Wynagrodzenie pokryje koszt budowy, finansowania oraz świadczenia usług przez partnera prywatnego wraz z jego zyskiem.

Celem projektu jest m.in. zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców poprzez zwiększenie skomunikowanego za pomocą tramwajów obszaru Gminy Miejskiej Kraków oraz udziału pojazdów tramwajowych w transporcie publicznym; poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez zwiększenie liczby linii tramwajowych oraz skrócenie czasu dojazdu poprzez upłynnienie ruchu, usprawnienie i podniesienie atrakcyjności miejskiej komunikacji zbiorowej poprzez skrócenia czasu podróży.

 Parametry techniczne projektu:

  • Budowa nowej linii tramwajowej na długości ok. 4,5 km.
  • Budowa nowych przystanków tramwajowych – 9 par przystanków oraz 6 przystanków o zmniejszonej długości.
  • Rozbudowa istniejącej pętli tramwajowej Mistrzejowice.
  • Przebudowa istniejącego układu drogowego ulic na długości ok. 10,4 km.
  • Budowa obiektu inżynierskiego – tunelu – o łącznej długości całkowitej ok. 950 m (wraz z dojazdami), pod rondem Polsadu wraz z przystankiem podziemnym oraz ciągami pieszymi z infrastrukturą.
  • Sfinansowanie (lub współfinansowanie) inwestycji.
  • Utrzymanie i eksploatacja sieci tramwajowej w zakresie ustalonym w trakcie dialogu technicznego.

Zamawiający nie wyklucza wprowadzenia do projektu elementów komercyjnych, zapewniających partnerowi prywatnemu dodatkowy przychód z projektu, co w efekcie może doprowadzić do zmniejszenia opłaty za dostępność.

Miasto posiada następujące dokumenty dla tego projektu: decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 24 maja 2017 roku, projekt koncepcyjny – zagospodarowanie terenu z grudnia 2015 roku (część opisowa oraz zestawienie dokumentacji) i dokumentację geologiczno-inżynierską, (dotyczącą warunków geologiczno-inżynierskich).

pokaż metkę
Autor: KAMIL POPIELA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2017-10-22
Data aktualizacji: 2017-10-22
Powrót

Zobacz także

Znajdź