Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Rekrutacja do przedszkoli i szkół już niebawem

Wkrótce ruszy nabór do samorządowych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018. W związku z wdrażaną reformą edukacji rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie nowych przepisów, a szczegółowe kryteria określi Rada Miasta Krakowa w drodze uchwał. Radni zajmą się nimi na dzisiejszej sesji RMK.

Fot. Wiesław Majka

To właśnie kryteria naboru do samorządowych przedszkoli i szkół będą jednym z głównych punktów 66. sesji Rady Miasta Krakowa. Radni pochylą się nad trzema projektami uchwał – wszystkie dotyczą rekrutacji. Przyjęcie nowych uchwał jest konieczne, ponieważ dotychczasowe już nie obowiązują – ich podstawę prawną uchyliła ustawa z dn. 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe.

Pierwszy z przygotowanych projektów dotyczy składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Projektowana uchwała dopuszcza możliwość składania wniosków do więcej niż trzech przedszkoli i szkół, które prowadzą nabór. W praktyce więc rodzice będą mogli złożyć wniosek do nieograniczonej liczby placówek – umożliwi to swobodny wybór najkorzystniejszej oferty edukacyjnej oraz zminimalizuje ryzyko, że kandydat nie zostanie przyjęty do żadnej placówki.

Drugi projekt określa kryteria naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Przypomnijmy, że do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. Jeżeli kandydatów jest więcej niż miejsc, w pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę łącznie kryteria wynikające z ustawy. Jeżeli kandydaci uzyskali równorzędne wyniki lub przedszkole ma jeszcze wolne miejsca, przeprowadza się drugi etap rekrutacji – według kryteriów ustalonych przez gminę. Projekt uchwały przewiduje 6 kryteriów, m.in. „odległościowe” i „żłobkowe”, oraz przyznaje im różną liczbę punktów, a więc:

  1. droga dziecka z domu lub rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiegokolwiek innego przedszkola samorządowego – 6 pkt;
  2. rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu wskazanym we wniosku rekrutacyjnym jest pierwsze na liście wybranych przedszkoli – 5 pkt;
  3. dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Gminie Miejskiej Kraków – 4 pkt;
  4. dziecko uczestniczyło w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jako pierwsze na liście wybranych przedszkoli i nie zostało przyjęte do tego przedszkola – 3 pkt;
  5. rodzeństwo dziecka uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola – 2 pkt;
  6. dziecko jest członkiem rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 1 pkt.

Trzeci z projektów uchwał określa kryteria naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły innej niż obwodowa, oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. Przypomnijmy, że do klasy I szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się dzieci zamieszkałe w tym obwodzie – na podstawie zgłoszenia rodziców. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do I klasy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła ma jeszcze wolne miejsca. Kryteria naboru określa gmina.

pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2017-03-15
Data aktualizacji: 2017-03-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź