Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Prezydenckie stypendium im. Juliusza Lea uchwalone

Na ostatniej sesji Rady Miasta Krakowa 31 sierpnia radni jednogłośnie przyjęli zmianę w Krakowskim Programie Wspierania Uzdolnionych Uczniów, wprowadzającą nową formę wsparcia dla uczniów zdolnych – Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa im. Juliusza Lea. Uchwalili również szczegółowe warunki przyznawania nowego stypendium.

Fot. Wiesław Majka

Stypendium im. Juliusza Lea zostało zaproponowane przez prezydenta Jacka Majchrowskiego dla upamiętnienia jego wybitnego poprzednika, Juliusza Lea, prezydenta Krakowa w latach 1904–1918. Pozwoli ono uczniom uzdolnionym, lecz znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, na podjęcie studiów.

Zgodnie z przyjętą przez krakowskich radnych uchwałą stypendium przyznawane będzie co roku przez Prezydenta Miasta Krakowa dla uzdolnionego ucznia krakowskiej szkoły ponadgimnazjalnej, dla którego sytuacja materialna jest barierą na drodze dalszego rozwoju, tj. kontynuacji nauki w szkole wyższej. Wnioski o przyznanie pomocy będzie przyjmował Wydział Edukacji UMK w terminie do końca maja danego roku. Powinny być one szczegółowo umotywowane i zawierać opis osiągnięć ucznia oraz opis jego sytuacji materialnej. Uroczystość wręczania stypendium będzie organizowana w połowie września, tak by przypadła jak najbliżej urodzin patrona – prezydent Juliusz Leo przyszedł na świat 15 września 1861 r.

W tym roku obowiązywać będzie szczególna procedura: wnioski o stypendium będą przyjmowane do 15 listopada, a uroczystość wręczenia stypendium zostanie zorganizowana nie później niż do końca 2016 roku.

Stypendium będzie wypłacane jednorazowo. Jego wysokość będzie ustalał Prezydent Miasta Krakowa w drodze zarządzenia, po uwzględnieniu wysokości środków zaplanowanych w budżecie Gminy Miejskiej Kraków. Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać dyrektorzy szkół samorządowych i niesamorządowych, po zaopiniowaniu ich przez rady pedagogiczne i rady rodziców. Skład Kapituły oraz wzór wniosku o przyznanie Stypendium określi Prezydent Miasta Krakowa w drodze zarządzenia. Kapituła będzie mogła wnioskować do Prezydenta o przyznanie więcej niż jednego stypendium w roku kalendarzowym.

Przepisy uchwały RMK ustalające zasady przyznawania nowego stypendium wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

pokaż metkę
Autor: MAŁGORZATA TABASZEWSKA
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2016-09-06
Data aktualizacji: 2016-09-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź