Biznes rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Postęp napędzany funduszami unijnymi

Rozwój systemu transportowego, poprawa jakości powietrza oraz inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej i odpadowej to najważniejsze przedsięwzięcia w naszym mieście finansowane z funduszy unijnych w ramach perspektywy 2007-2013. Ogółem w tym czasie pozyskaliśmy 1,8 mld dofinansowania. Przed nami kolejne inwestycje w ramach perspektywy 2014-2020.

Kraków pozyskuje pieniądze z Unii Europejskiej już od ponad 10 lat. Nie zawsze jest to łatwe, bo procedury unijne są wieloetapowe i skomplikowane. Mamy jednak specjalne Biuro Funduszy Europejskich, które pilnuje, aby nasze miasto zawsze spełniało konieczne wymogi i nie traciło swoich szans na finansowy zastrzyk z UE.

Lata 2007-2013 były bardzo dobrym czasem dla Krakowa. Wtedy to do stolicy Małopolski napłynęło najwięcej unijnych pieniędzy, bo aż 1,8 mld. Wartość zrealizowanych w tym czasie inwestycji to łącznie 3,8 mld zł. Koniec 2015 roku sprzyja podsumowaniom – 31 grudnia mija termin rozliczania się z projektów zrealizowanych w ramach perspektywy 2007-2013.

- Dzięki funduszom unijnym Kraków dokonał w tym czasie odczuwalnego dla mieszkańców skoku cywilizacyjnego. Szczególny postęp odnotowano w gospodarce wodno-ściekowej i komunalnej. Jeszcze w 2002 roku 27 tys. krakowian nie miało dostępu do sieci wodociągowej, a 45 tys. dostępu do sieci kanalizacyjnej. Do tego tylko 22 proc. ścieków oczyszczaliśmy mechanicznie i biologicznie. Teraz ponad 99 proc. mieszkańców ma dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a 98 proc. ścieków jest czyszczonych mechanicznie i biologicznie – wylicza Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Krakowa.

Równocześnie zrealizowano cały program gospodarki odpadami komunalnymi rozbudowując centrum ekologiczne Barycz, w którym są kompostownia, zbiorczy punkt odbioru odpadów komunalnych, dwa zakłady ich segregacji oraz składowisko, aktualnie już wygaszane. W tym roku zakończono cykl inwestycji w tym zakresie poprzez budowę zakładu przekształcania termicznego odpadów komunalnych, który rocznie będzie przekształcał 220 tys. ton odpadów na energię elektryczną i cieplną.

Pozyskane dotacje pomogły także w walce Krakowa o czyste powietrze. W ostatnich latach w naszym mieście zrealizowano jeden z największych projektów w Polsce, był on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i dotyczył poprawy jakości powietrza poprzez rozwój i modernizację sieci ciepłowniczej miasta. Obecnie ok. 65 proc. mieszkańców Krakowa korzysta z centralnego ogrzewania, a znaczna ich część z ciepłej wody użytkowej. Było to przedsięwzięcie o wartości 73 mln euro.

Postęp jest też zauważalny w rozwoju systemu transportowego miasta. - Powstały nowe linie tramwajowe, jak np. do kampusu uniwersyteckiego na Ruczaju czy Małego Płaszowa. Dokończono też budowę pierwszej linii krakowskiego szybkiego tramwaju – wymienia Tadeusz Trzmiel. Łącznie zbudowano około 20 km nowych linii tramwajowych. Dodatkowo stworzono inteligentny system sterowania transportem publicznym. Miasto zakupiło także 70 nowych, nowoczesnych, niskopodłogowych wagonów tramwajowych, które znacząco poprawiły warunki funkcjonowania komunikacji miejskiej. W 2014 roku na ulice Krakowa wyjechała również pierwsza regularna linia z autobusami elektrycznymi.

To jednak nie koniec zmian w Krakowie napędzanych funduszami unijnymi. Powoli rozkręca się perspektywa 2014-2020, w ramach której Kraków będzie walczył o kolejne dotacje. – W ramach programu „Infrastruktura i środowisko 2014-2020” będziemy mieli 450 mln zł na projekty systemu transportu szynowego, jak i rozwój systemów ciepłowniczych również o wartości 450 mln zł. Łącznie to 900 mln zł – mówi wiceprezydent Trzmiel. Dzięki temu zrealizowane będą inwestycje warte 1,7 mld zł. W planach jest też zakup m.in. 35 wagonów tramwajowych, na które przetarg zostanie ogłoszony już w 2016 r. To pieniądze pozakonkursowe z programu „Infrastruktura i środowisko 2014-2020”. Kraków ma na nie gwarancje z Ministerstwa Rozwoju.

Jednocześnie Kraków będzie ubiegał się o dodatkowe pieniądze w konkursach. W trybie Miasto chciałoby pozyskać około 2 mld zł. W przypadku pozytywnych rozstrzygnięć przełoży się to na inwestycje warte 4 mld zł. Co ważne, poza Urzędem Miasta o dotacje aplikują również spółki komunalne, którym w 2002 r. powierzono realizację zadań własnych gminy w poszczególnych obszarach gospodarki komunalnej.

Wśród dużych inwestycji, które Miasto chciałoby zrealizować w perspektywie 2014-2020 ze środków unijnych znajduję się również: projekt „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, czyli rewitalizacja obszaru Kraków-Wschód wraz z utworzeniem strefy aktywności gospodarczej; rozwój bazy parkingów podziemnych; stworzenie kompleksowego systemu tras rowerowych; a także projekty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom i ciągłości świadczeń zdrowotnych przez Miejskie Szpitale.

pokaż metkę
Autor: KATARZYNA KRASOŃ
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Data publikacji: 2015-12-17
Data aktualizacji: 2015-12-17
Powrót

Zobacz także

Znajdź