Komunikat archiwalny

Mecenas Kultury Krakowa 2014 – znamy laureatów!

Firma Bełtowski, Krakowski Bank Spółdzielczy, Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. i Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Firma Stanisław Jerzy Kuliś Kawiarnia Jama Michalika, AMS S.A. – to zwycięzcy Konkursu Mecenas Kultury Krakowa 2014. Jego wyniki zostały ogłoszone w poniedziałek, 30 listopada podczas uroczystości w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa. 

Mecenas Kultury Krakowa 2014 – znamy laureatów!
Fot. Wiesław Majka

 

- Jesteśmy w gronie, w którym laureatów konkursu Mecenas Kultury Krakowa 2014 nie trzeba przedstawiać. Ich obecność w życiu gospodarczym, kulturalnym, naukowym naszego miasta jest bardzo widoczna a działalność powszechnie znana. Nasi mecenasi na co dzień przyczyniają się do utrwalenia dobrego wizerunku Krakowa jako miasta, które potrafi łączyć wielkie tradycje z dążeniem do nowoczesności i innowacyjności. Tak jest w przypadku Akademii Górniczo – Hutniczej, Parku Technologicznego czy Comarchu. Najważniejsze dziś dla nas jest to, że laureatami są firmy i ludzie, którzy mają pełną świadomość tego, jakie miejsce we współczesnym świecie zajmuje kultura – powiedział Prezydent Jacek Majchrowski.

Tytuł Mecenasa Kultury Krakowa 2014 i złote statuetki z rąk Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego otrzymali: w kategorii Donator – za stałe i znaczące współfinansowanie instytucji i wydarzeń kulturalnych związanych z Krakowem - Krakowski Bank Spółdzielczy, w kategorii Sponsor za najciekawszą formę i efektywność mecenatu - Firma Stanisław Jerzy Kuliś Kawiarnia Jama Michalika. Srebrną statuetkę w kategorii Patron Medialny otrzymała firma AMS S. A.

Loading the player...

Pozostałe wyróżnione firmy to: w kategorii Donator – statuetkę brązową otrzymała firma Bełtowski, a w kategorii Sponsor – statuetkę brązową otrzymali: Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. i Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. a statuetką srebrną Kapituła uhonorowała Akademię Górniczo – Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Nominacje w tym roku otrzymali: firma Comarch (Donator) i Społeczny Instytut Wydawniczy Znak (Sponsor).

Laureaci konkursu „Mecenas Kultury Krakowa" otrzymali statuetki autorstwa artysty – rzeźbiarza Kazimierza Adamskiego i dyplom zaprojektowany przez prof. Adama Miratyńskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Laureaci mają również prawo używania znaku graficznego tytułu „Mecenas Kultury Krakowa" przez pięć lat we własnych publikacjach (z zaznaczeniem roku, w którym tytuł otrzymali).

W tym roku zgłoszono 22 wnioski o nadanie tytułu Mecenasa Kultury Krakowa 2014, w tym 12 w kategorii Donator, 9 w kategorii Sponsor oraz 1 w kategorii Patron Medialny. Tytuł po raz pierwszy został przyznany w 1996 roku. W przyszłym roku uroczystość nadania tytułu odbędzie się po raz 20.

Konkurs Mecenas Kultury Krakowa jest adresowany do wszystkich podmiotów wspierających kulturę z wykluczeniem instytucji, które mają w statucie działalność na rzecz kultury. O tytuł mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz podmioty prawne (zarówno polskie jak i zagraniczne). Ogółem corocznie przyznaje się łącznie od jednego do dwunastu tytułów (w tym roku 7). O łącznej liczbie przyznanych tytułów oraz ilości tytułów przyznawanych w poszczególnych kategoriach decyduje corocznie Bractwo Mecenatu Kultury. W każdej kategorii Bractwo Mecenatu Kultury Krakowa pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa może przyznać trzy statuetki: złotą, srebrną i brązową. W każdej kategorii Bractwo wybiera corocznie nominowanych, spośród których zostają wyłonieni laureaci. Nominowani są honorowani dyplomami podpisanymi przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz znaczkiem „Mecenas Kultury Krakowa".

mecenasi

Pokaż metkę
Autor: DOMINIKA BIESIADA
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
Zobacz także