Kultura rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Zasłużeni samorządowcy odznaczeni!

Z okazji 25–lecia odnowionego samorządu Prezydent RP Bronisław Komorowski uhonorował odznaczeniami państwowymi samorządowców związanych z Krakowem W kameralnej uroczystości, która odbyła się w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego wziął udział Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Fot. Wiesław Majka
Wiesław Majka

Za wybitne osiągnięcia w pracy samorządowej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali: Grażyna Fijałkowska, Jan Friedberg, Bolesław Kosior, Bogusław Kośmider, Bogusław Krzeczkowski i Tadeusz Matusz.

Grażyna Fijałkowska - Od 1998 roku jest radną Miasta Krakowa i Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim. Przyczyniła się m. in. do modernizacji wielu dróg, powstania Centrum Bezpieczeństwa, wzniesienia pomnika ,,Lotników z Prokocimia” , pomnika ,,Erazma Jerzmanowskiego”, powstania nowych  parków: Aleksandry i Duchackiego, rewitalizacji 200 - letniego parku im. E i A. Jerzmanowskich, powstania basenu krytego, hali sportowej, ,, Orlików”, budowy i modernizacji wielu boisk sportowych,  modernizacji budynków oświatowych, rozbudowy Szkoły Muzycznej, utworzenia Środowiskowego Domu ,, SAMOPMOC” dla osób z chorobą Alzhaimera, Izby Historii Prokocimia, oraz powstającego obecnie  Muzeum Historii Podgórza.

Jan Friedberg - ukończył Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej oraz studia podyplomowe w zakresie inżynierii ruchu i urbanistyki na tejże uczelni. Jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Stowarzyszenia dla Transportu Europejskiego, Association for European Transport. Jest wykładowcą Uniwersytetów: Łódzkiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Warmińsko – Mazurskiego, prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania środkami Funduszy UE oraz zaradzania projektami. W latach 1999-2001 w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej pełnił funkcje Dyrektora Departamentu i Podsekretarza Stanu. Jako pracownik administracji publicznej był odpowiedzialny za programy i projekty o dużej skali: Krakowski Projekt Transportu Miejskiego dla miast Krakowa i Gdańska, Program ISPA w sektorze transportu dla Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej.

Bogusław Kośmider - Samorządowiec, Radny Miasta Krakowa od 6 kadencji , radny o najdłuższym stażu samorządowym w Krakowie, wielokrotnie uważany przez lokalne media i organizacje pozarządowe za najlepszego radnego Krakowa. W kadencji  1994-1998 Przewodniczący Komisji Promocji i Współpracy, autor systemu znakowania Krakowa. W kadencjach 1998-2002-2006-2010 Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. W kadencjach 2010-2014 i obecnie  Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Bolesław Kosior - W połowie lat 90-tych odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz budowy demokracji w Polsce. Obecnie jest dyrektorem wydziału Starostwa Powiatowego w Krakowie. Były działacz Solidarności także tej działającej w podziemiu. Kierował trzema kampaniami wyborczymi do Parlamentu RP Małopolskiej Solidarności. W latach 1989-2004 współorganizator i czynny działacz ruchu obywatelskiego w Małopolsce i Krakowie. Pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego miasta Krakowa dwóch kadencji w latach 1997-2004. Obecnie jest redaktorem naczelnym Biuletynu Informacyjnego KOmK „KRAKUS”.

Bogusław Krzeczkowski - Członek Rady Dzielnicy I Stare Miasto od III kadencji (od 1998 roku do chwili obecnej). Przewodniczący Rady Dzielnicy I w latach 1998-2002 (III kadencja), Przewodniczący Zespołu ds. remontu Rynku Głównego Rady Dzielnicy I w latach 2002-2006, Przewodniczący Rady Dzielnicy I w latach 2006-2010 (V kadencja), Przewodniczący Rady Dzielnicy I w latach 2011-2014 (VI kadencja), Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy I od 2014 roku (VII kadencja). Inicjator rewitalizacji centrum Starego Miasta w Krakowie, w tym placu Św. Idziego, ulic Szewskiej, Brackiej, Grodzkiej, Senackiej oraz placu Mariackiego.

Tadeusz Matusz - jest jednym z twórców odrodzonego samorządu terytorialnego w Krakowie. W latach 1990–1994 – radny I kadencji Rady Miasta Krakowa. Jako członek Zarządu Miasta Krakowa był odpowiedzialny za sprawy oświatowe, kultury fizycznej, handlu i usług (gospodarowanie lokalami i placami handlowymi Miasta), zdrowia oraz dofinansowania spółdzielni mieszkaniowych. Od sierpnia 2013 r. do lutego 2015 r. pełnił funkcję II Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa odpowiedzialnego za sprawy oświaty.

GALERIA:

medale

pokaż metkę
Autor: DOMINIKA BIESIADA
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat