Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Stawiamy na edukację specjalistyczną

Czy na edukację dzieci z problemami rozwojowymi lub niepełnosprawnością, zwaną potocznie edukacją „specjalną" można spojrzeć w nowy sposób? Władze Krakowa są przekonane, że tak i m.in. dlatego podjęły ścisłą współpracę z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie, by pomóc każdemu rodzicowi dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w możliwie jak najwcześniejszym wyborze drogi edukacyjnej.

„Chcemy aby zmieniło się spojrzenie na edukację specjalną - a właściwie specjalistyczną – by nie postrzegano jej jako wyroku tylko jako szansę dla dziecka na wyrównanie trudności rozwojowych i lepszy start w dorosłość. Ważne jest także aby rodzic lub opiekun możliwie jak najwcześniej otrzymywał od lekarza informacje i wskazówki dotyczące dalszego postępowania z dzieckiem" – mówiła podczas dzisiejszej (28 sierpnia, wtorek) konferencji prasowej Anna Okońska-Walkowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Spraw Społecznych.

Rodzice i opiekunowie dzieci, u których zdiagnozowano problemy rozwojowe lub niepełnosprawność, często zmagają się z rozmaitymi odczuciami: począwszy od zaskoczenia, poprzez wstyd, niewiedzę, po niemożność podjęcia decyzji. Celem działań jest to, aby rodzic/opiekun dziecka wymagającego specjalistycznej pomocy edukacyjnej wiedział, że nie jest pozostawiony sam sobie.

Specjalnie z myślą o rodzicach przygotowano ulotkę „Podnieść skrzydła", która w sposób prosty i przejrzysty, krok po kroku, prowadzi ich i wskazuje, gdzie szukać wsparcia i pomocy. Ulotka pokazuje różne opcje, w wyborze których pomogą specjaliści z poradni specjalistycznych (ich adresy i telefony są w ulotce). Aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców ulotkę przygotowano w wersji papierowej i elektronicznej (wraz z merytorycznym rozwinięciem jest dostępna na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa: www.portaledukacyjny.krakow.pl; w zakładce dotyczącej specjalistycznej pomocy edukacyjnej).

Dziecko ze zdiagnozowanym problemem rozwojowym lub niepełnosprawnością może uczęszczać do placówki ogólnodostępnej, integracyjnej lub specjalistycznej z możliwością wydłużenia etapu edukacyjnego. Do jakiego rodzaju szkoły zostanie skierowane, zależy od orzeczenia zespołu orzekającego działającego w poradni psychologiczno–pedagogicznej. Jest ono wydawane po wykonaniu szczegółowych badań i testów, które umożliwiają dobór optymalnej dla danego dziecka drogi kształcenia. Ostateczna decyzja jednak zawsze należy do rodzica lub opiekuna dziecka, dlatego tak ważne jest by była podejmowana w oparciu o najlepszą wiedzę fachowców, a nie obiegowe opinie.

Osobą pierwszego kontaktu w przypadku diagnozy jest lekarz ją wystawiający, najczęściej pediatra lub inny specjalista. Władzom Krakowa zależy na tym, aby wszyscy lekarze mający do czynienia z rodzicami dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych potrafili ich odpowiednio pokierować. Dlatego, dzięki pomocy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, ulotkę „Podnieść Skrzydła" rozesłano do wszystkich wskazanych przez Izbę lekarzy (mogą oni wesprzeć rodziców wiedzą i wręczyć im ulotkę). Dla rodziców ważne jest, by po otrzymaniu diagnozy niezwłocznie udać się z dzieckiem do właściwej poradni psychologiczno–pedagogicznej, by jak najwcześniej dziecko otrzymało właściwą pomoc, która pozwoli mu wykorzystać najpełniej jego potencjał.

Warto podkreślić, że Gmina Miejska Kraków posiada bardzo zróżnicowaną ofertę edukacji specjalistycznej, a prowadzone działania mają często charakter nowatorski. Kraków jako jeden z kilku ośrodków w kraju oferuje m.in. terapię behawioralną na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej. Posiada także ofertę kształcenia na wszystkich poziomach edukacyjnych dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących oraz upośledzonych umysłowo. Podjęto wiele starań, aby opieką objąć dzieci już w momencie zdiagnozowania trudności rozwojowych. (KF)


DODATKOWE INFORMACJE  

pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2012-08-28
Data aktualizacji: 2012-08-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź