Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Nauczyciele nagrodzeni

278 nauczycieli (w tym 94 osoby zajmujące stanowiska kierownicze) otrzymało Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2013-2014. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 14 października, w dniu Święta Komisji Edukacji Narodowej, w Magistracie.

Nagrody wręczyli: Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji Tadeusz Matusz oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa Marta Patena. W uroczystości udział wzięli m.in. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, przedstawiciele Rady Miasta Krakowa, Małopolskiego Kuratorium Oświaty oraz oświatowych związków zawodowych.

Nagrody Prezydenta Miasta Krakowa dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymają osoby zatrudnieni w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych. Nauczyciele otrzymują nagrody m.in. za osiąganie wyróżniających wyników w pracy nauczycielskiej zarówno z uczniami szczególnie uzdolnionymi jak i z uczniami o mniejszych możliwościach; aktywne uczestnictwo w tworzeniu uzupełniającej oferty zajęć i imprez dla uczniów i środowiska lokalnego; zaangażowanie we współpracę z rodzicami uczniów.

Przy przyznawaniu nagród dyrektorom szkół bierze się pod uwagę m.in. kształtowanie dobrego klimatu wychowawczego w szkole; dbałość o wysoki poziom nauczania poprzez odpowiednią organizację pracy szkoły, właściwy dobór programów nauczania, odpowiednie sprawowanie nadzoru pedagogicznego, wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym; racjonalne i oszczędne planowanie i wydatkowanie środków budżetowych oraz racjonalne pozyskiwanie i wydatkowanie środków pozabudżetowych; pracę na rzecz oświaty na terenie dzielnicy lub całego miasta.

FOTO GALERIA

nagrody

pokaż metkę
Autor: KATARZYNA FIEDOROWICZ-RAZMUS
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Data publikacji: 2014-10-14
Data aktualizacji: 2014-10-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź