Biznes rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Stan finansów Krakowa? Stabilnie i bez problemów

Radni miasta zdecydowaną większością głosów przyjmują absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu Krakowa, a agencja Standard&Poor's potwierdza najwyższy z możliwych rankingów wiarygodności dla naszego miasta. Oznacza to, że stan finansów Krakowa jest stabilny i daleki od przypisywanych przez niektórych problemów.

Budżet Krakowa z 2013 roku był bodaj jednym z najlepiej zrealizowanych w ciągu ostatnich lat. W 2013 roku dochody miasta zostały zrealizowane w 99,7 proc. (dla porównania na koniec 2012 roku wskaźnik ten wyniósł 96,6 proc. planu). Większe niż zakładano na początku roku prawie o 9 proc. były dochody z mienia. Zaplanowane wydatki zrealizowaliśmy w 97, 4 proc. Względem planu zdecydowanie wzrosła też nadwyżka budżetowa. Przypomnijmy, że na początku 2013 roku założono, że dochody przekroczą wydatki o 10 mln zł. Tymczasem na koniec 2013 roku nadwyżka wyniosła prawie 96 mln zł. Dla przypomnienia – w 2012 roku budżet Krakowa zanotował deficyt w wysokości 42,5 mln zł.

Równie dobre dane można zaobserwować w przypadku zadłużenia. Na koniec 2013 roku wyniosło ono 1 976 262 809,99 zł, czyli 52,9 proc. Jednak po uwzględnieniu odliczeń kredytów i pożyczek na inwestycje z udziałem środków zewnętrznych zadłużenie Krakowa na koniec 2013 roku wyniosło 1 840 102 794,60 zł, czyli 49,26 proc. Zatem, gdyby podzielić dług Krakowa na jednego mieszkańca, na każdego z nas przypadłoby 2602 zł. Dla porównania: na mieszkańca Warszawy przypada 3442 zł, na mieszkańca Wrocławia – 3333 zł, w Łodzi - 2965 zł, a w Poznaniu – 3371 zł. Średnio mieszkańcy 12 największych polskich miasta są zadłużeni na kwotę 2971 zł, a więc więcej niż w samym Krakowie.

Dowodem na to, że Kraków jest miastem stabilnym finansowo jest również niedawne potwierdzenie przez agencję Standard&Poor's oceny wiarygodności kredytowej Krakowa na poziomie „A-".

Według Agencji Standard&Poor's Kraków prezentuje dobre wyniki budżetowe, dzięki ożywieniu gospodarczemu oraz wprowadzonym oszczędnościom. Agencja zwraca uwagę na poprawę płynności finansowej miasta.

Stabilna perspektywa odzwierciedla również opinię, iż dążenia Krakowa do kontroli wydatków, a także wsparcie rozwoju gospodarczego, pomogą miastu utrzymać wysoki poziom wykonania budżetu, utrzymać umiarkowane zadłużenie oraz polepszyć poziom płynności.

pokaż metkę
Autor: FILIP SZATANIK
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Data publikacji: 2014-08-25
Data aktualizacji: 2014-08-25
Powrót

Zobacz także

Znajdź