II Forum Edukcaji Obywatelskiej

26 listopada 2021 roku odbędzie się II Forum Edukacji Obywatelskiej w Krakowie organizowane przez Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce przy współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Forum skierowane jest do osób zajmujących się na co dzień edukacją obywatelską dzieci i młodzieży, w szczególności do nauczycieli przedmiotów humanistycznych (wiedzy o społeczeństwie, historii, języka polskiego, wiedzy o kulturze czy podstaw przedsiębiorczości) oraz pracowników instytucji edukacyjnych i naukowych.

II Forum Edukcaji Obywatelskiej
Fot. II FEO

Celem forum jest zainicjowanie dyskusji o stanie edukacji obywatelskiej w województwie małopolskim oraz mieście Krakowie oraz wzajemna wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych z edukacją obywatelską dzieci i młodzieży.

Uczestnictwo w forum jest bezpłatne oraz potwierdzane certyfikatem uwzględnianym w procesie awansu zawodowego nauczyciela.

W ramach forum odbędą się dwa panele dyskusyjne, przerwa sieciująca w formule Open Space oraz dwa warsztaty tematyczne. Tegoroczna edycja skupia się na aktualnych i sygnalizowanych zagadnieniach, w tym na:

- edukacji obywatelskiej za pośrednictwem Internetu i social mediów, 

- możliwościach działania Samorządu Uczniowskiego, z perspektywy funkcjonalnej i edukacyjnej,

- nowoczesnych metodach dydaktycznych – jak na przykład zastosowanie metody Verbatim w edukacji obywatelskiej.

Dodatkowo podczas forum zostanie zaprezentowany oraz poddany konsultacjom projekt tworzonej ścieżki edukacyjnej "Prawo Konstytucyjne" – narzędzia skierowanego do nauczycieli przedmiotu wiedza o społeczeństwie.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną udział w forum odbywa się w formie stacjonarnej w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Garbarskiej 1 w Krakowie oraz w formie zdalnej. Forum rozpocznie się o godz. 9:00 i potrwa do godz. 17:00. Dla uczestników formy stacjonarnej organizatorzy przygotowali pakiety konferencyjne oraz poczęstunek.

Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie internetowej: http://demokracjawpraktyce.pl/nasze-projekty/forum-edukacji-obywatelskiej/

Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Patronem medialnym forum jest "Hejnał Oświatowy".

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Termin:
26 listopada 2021 r.
Email:
www.demokracjawpraktyce.pl

Organizator:

Stowarzyszenie Demokracja w Praktyce
Data: 2021-11-15 pokaż metkę
Osoba publikująca: Justyna Zinkiewicz-Grochot
Podmiot publikujący: