Akcja ORANGE THE WORLD

W dniu 25 listopada 2020 po raz drugi w Krakowie startuje kampania ORANGE THE WORLD – STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET organizowana i promowana przez kluby zrzeszone w Międzynarodowej Organizacji Soroptimist International (MOSI). Soroptimist to jedna z najstarszych organizacji założonych przez kobiety i dla kobiet. W przyszłym roku będzie obchodzić 100-lecie swojej działalności. MOSI ma status konsultanta przy ONZ oraz przy Radzie Europy. 

Akcja ORANGE THE WORLD
Fot. Soroptimist Poland

Kampania trwać będzie 16 dni do 10 grudnia 2020, a kolorem kampanii jest POMARAŃCZOWY, dlatego też często tych 16 dni nazywanych jest ORANGE DAYS. Dlaczego właśnie takie daty wyznaczają ramy czasowe kampanii społecznej? 25 listopada to MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ELIMINACJI PRZEMOCY WOBEC KOBIET proklamowany przez ONZ w 1999 roku a 10 grudnia to MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA także proklamowany przez ONZ, tyle że w roku 1948.  Daty te zatem w symboliczny sposób podkreślają fakt, ze prawa kobiet to prawa człowieka.

W ciągu tych 16 dni soroptymistki w całej Europie organizują rozmaite akcje, np. pikiety, panele dyskusyjne, zamieszczają różne formy reklamy w przestrzeni publicznej i mediach społecznościowych, mające uwrażliwić opinię publiczną na ciągle istniejący problem przemocy wobec kobiet i dziewcząt, a także wszelkie inne formy dyskryminacji ze względu na płeć czy kolor skóry.

W ramach kampanii w dniu jej startu (25 XI) oraz w dniu zakończenia (10 XII) na kolor pomarańczowy podświetlone zostaną: Tauron Arena, Kładka o. Bernatka oraz estakada Wielicka-Lipska. Pierwszy Krakowski Klub Soroptimist International przygotował także  krótki spot reklamujący kampanię, który będzie wyświetlany na wielkim ekranie Teatru Bagatela w dniach 25 XI oraz 10 XII 2020. Ponadto spot ten będzie przez 7 dni (począwszy od 25 XI 2020) wyświetlany w 28 autobusach MPK losowo wybranych linii.

Bądźmy solidarni w naszym sprzeciwie wobec przemocy, której doświadczają kobiety i dziewczęta, zwłaszcza w krajach, gdzie toczą się konflikty zbrojne. Powiedzmy razem: STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET!

Link do spotu: https://youtu.be/Q0ib2vGG4xY

Termin:
25 listopada - 10 grudnia 2020 r.

Organizator:

Soroptimist International of Europe
Data: 2020-11-18 pokaż metkę
Osoba publikująca: Justyna Zinkiewicz-Grochot
Podmiot publikujący: