Informacja archiwalna

Wystawa pt. 'W drodze. Karol Wojtyła / Jan Paweł II (1920-2005)

Archiwum Narodowe w Krakowie przygotowało wystawę plenerową zatytułowaną W drodze. Karol Wojtyła/Jan Paweł II (1920-2005), upamiętniającą setną rocznicę urodzin Papieża Polaka.

Tytułowa droga jest symbolem procesu życia, może też oznaczać powołanie. Drogą może być też człowiek – tak napisał Jan Paweł II w swojej pierwszej encyklice, Redemptor hominis, z 4 marca 1979. To właśnie Jan Paweł II postawił człowieka jako jednostkę w centrum zainteresowania i odwrócił dotychczasowe myślenie, że Kościół był drogą człowieka. Jego pontyfikat szedł do człowieka, tak jak jego pielgrzymowanie po całym świecie.

W zamierzeniach organizatorów prezentowana wystawa ma pokazać kolejne etapy drogi Karola Wojtyły – ucznia, studenta, kapłana, biskupa, kardynała, papieża – do osiągnięcia dorosłości, przeznaczenia, świętości. Ma zaprezentować wielowymiarowość postaci wielkiego Polaka, uczonego, poety, aktora, filozofa, wychowawcy, pielgrzyma, ojca duchowego „Solidarności”, świętego. Nie bez znaczenia będzie też wskazanie miejsc, takich jak choćby Kraków, oraz ludzi, zarówno współcześnie żyjących, jak i świętych patronów, do których nauk odwoływał się przez całe życie i którzy mieli olbrzymie znaczenie w ukształtowaniu człowieka, jakim był. Ukazane zostaną przełomowe momenty w jego życiu, splatające się z doniosłymi faktami w historii Polski i świata XX i XXI wieku.

Wystawa została podzielona na cztery zasadnicze części – etapy drogi życia. Wykorzystano materiały archiwalne przechowywane w zasobie archiwów państwowych, odwołano się też do fragmentów wypowiedzi Ojca Świętego.

Wystawa została objęta honorowymi patronatami Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego oraz Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego i będzie prezentowana w dwóch lokalizacjach. W dniach 30 września – 14 października 2020 eksponowana będzie na dziedzińcu nowego budynku Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22E a w dniach 16-29 października br. w przestrzeni placu Szczepańskiego w Krakowie.

Wernisaż wystawy będzie towarzyszył uroczystej inauguracji funkcjonowania nowej siedziby Archiwum Narodowego w  Krakowie.

Termin:
30 wrzesnia - 29 października 2020 r.
Telefon:
12 422 58 33
Email:
bberska@ank.gov.pl

Organizator:

Archiwum Narodowe w Krakowie
Data: 2020-09-24 pokaż metkę
Osoba publikująca: Justyna Zinkiewicz-Grochot
Podmiot publikujący: