II Forum Energetyki Rozproszonej

II Forum Energetyki Rozproszonej, organizowane pod hasłem „Czysta energia dla każdego”, rozpoczyna się już 25 listopada na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Głównym tematem dyskusji będzie tym razem poszukiwanie sposobów na włączenie jak najszerszego grona obywateli w nabierającą tempa transformację energetyczną. Forum odbędzie się w auli Centrum Ceramiki AGH (budynek B-8, wejście od ul. Akademickiej).

II Forum Energetyki Rozproszonej
Fot.

Ponieważ obrady toczyć się będą u progu nowej kadencji Parlamentu oraz Rządu, Forum będzie doskonałą okazją, by szukać odpowiedzi na strategiczne pytania dotyczące transformacji energetycznej w Polsce oraz miejsca, jakie zajmować w niej powinna energetyka rozproszona. Udział w wydarzeniu zapowiedzieli przedstawiciele kluczowych dla transformacji energetycznej kraju instytucji – rządowych, naukowych, gospodarczych, jak również reprezentanci inicjatyw społecznych.

W ramach Forum dyskutować będziemy m.in. nad rolą miast i regionów w transformacji energetycznej kraju, a zwłaszcza nad inicjatywami, które mają na celu wzmocnienie udziału mieszkańców w rozwoju lokalnej energetyki, likwidację ubóstwa energetycznego oraz poprawę stanu środowiska. Analizowane będą również techniczne i rynkowe aspekty rozwijania takich inicjatyw, w tym działalności prokonsumenckiej oraz klastrów energii.

Organizatorami wydarzenia są członkowie konsorcjum realizującego projekt „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)” – Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych “Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Formularz rejestracji udziału w II Forum Energetyki Rozproszonej, a także szczegółowy plan wydarzenia, znaleźć można tutaj

 

Termin:
25 listopada 2019 r.
Telefon:
12 617 55 29

Organizator:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Data: 2019-11-12 pokaż metkę
Osoba publikująca: Justyna Zinkiewicz-Grochot
Podmiot publikujący: