Informacja archiwalna

Misja Medyczna Doctors Africa

Doctors Africa to grupa lekarzy, studentów, managerów i dziennikarzy, których połączyła chęć niesienia pomocy, pasja i zaangażowanie i wspólny cel, jakim jest stworzenie struktury edukacyjno-pomocowej w Afryce południowo-wschodniej. Na miejscu chcemy pomagać lokalnej społeczności, ale i zrzeszać osoby z konkretnymi umiejętnościami tak, by mogły dzielić się swoją wiedzą z innymi.

Misja Medyczna Doctors Africa
Fot. www.krakow.pl

Pierwsza Misja Doctors Africa zaplanowana jest na sierpień br. W jej ramach realizowane będą cztery projekty: Doctor Heart, Doctor Baby, Doctor Shock, Doctor Care.

Doctor Heart – choroby sercowo-naczyniowe są jedną z częstszych przyczyn śmierci na całym świecie, także na afrykańskim lądzie. Projekt ma na celu poprawę leczenia oraz diagnostyki najczęstszych chorób kardiologicznych ze szczególnym uwzględnieniem nadciśnienia tętniczego. Zależy nam również na edukacji i propagowaniu zachowań prozdrowotnych w celu zmniejszenia zachorowalności na choroby serca.

Doctor Baby – projekt poprawy warunków okołoporodowych. Użycie KTG, wykorzystanie nowoczesnych schematów postępowania. Edukacja o opiece okołoporodowej dla przyszłych matek. Szkolenia lokalnego personelu z wykorzystania przywiezionego sprzętu.

Doctor Care – chcemy propagować wiedzę o skutkach przemocy wobec nieletnich, ale też podnosić wiedzę na temat praw kobiet i dzieci w świecie przepełnionym przemocą. Zależy nam na budowaniu zasobów młodych ludzi i rozwijanie ich zdolności w celu zapewnienia im lepszej przyszłości.

DoctorShock - system szkoleń z podstawowych zabiegów ratowniczych (BLS) dla zarówno dzieci, jak i dorosłych. Szkolenie z zaawansowanych zabiegów ratowniczych (ALS) dla personelu szpitala.

Miejsce Misji to Misja Franciszkańska w Kakoge - Ugandzie i do San Pio Health Center w Ushimboro w Tanzanii.

Termin:
1-31 sierpnia 2019 r.
Email:
b.guzik@uj.edu.pl

Organizator:

Fundacja Centrum Dobroczynności Lekarskiej im. prof. Teresy Adamek-Guzik i Jana Guzika
Data: 2019-08-08 pokaż metkę
Osoba publikująca: MAŁGORZATA JURCZYK
Podmiot publikujący: