Międzynarodowa Konferencja Ogólnosłowińskiego Atlasu Językowego

Konferencje gromadzące wykonawców Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego odbywają się corocznie w jednym z krajów uczestniczących w projekcie. Podczas zjazdów badacze konsultują problemy merytoryczne, przygotowują do wydania kolejne tomy oraz planują prace na kolejne lata. Wydarzenie organizuje Polska Akademia Nauk (Instytut Języka Polskiego, Komitet Językoznawstwa oraz Komitet Słowianoznawstwa), Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.

Ogólnosłowiański atlas językowy (ros. Obszczesławianskij lingwisticzeskij atłas, dalej: OLA) jest projektem międzynarodowym, w którym uczestniczą jednostki badawcze ze wszystkich krajów słowiańskich oraz z Niemiec (Instytut Łużycki). Prace nad atlasem rozpoczęły się w związku z utworzeniem na IV Międzynarodowym Kongresie Slawistów (Moskwa, 1958 r.) Międzynarodowej Komisji OLA, w której skład weszli wybitni slawiści okresu powojennego z różnych krajów (z Polski – m.in. prof. Zdzisław Stieber i prof. Witold Doroszewski).

Podstawowym zadaniem OLA jest prezentacja i interpretacja materiału gwarowego pochodzącego z terytoriów zamieszkiwanych przez Słowian w postaci skartografowanej, co umożliwia wyznaczenie zasięgu poszczególnych zjawisk językowych o znaczeniu ogólnosłowiańskim. Materiał zebrano w oparciu o specjalnie opracowany kwestionariusz, liczący prawie 3500 pytań, w ponad 800 starannie wyselekcjonowanych miejscowościach, nie tylko w krajach słowiańskich, ale także „wyspach” słowiańskich, np. w Austrii, Włoszech, Grecji, Turcji, Rumunii i na Węgrzech. Powstałe mapy stanowią nie tylko doskonałą podstawę do pogłębionych badań lingwistycznych nad związkami językowymi w Europie Środkowej, Wschodniej i na Bałkanach, ale mogą być także wykorzystane jako źródło pomocnicze w historii, archeologii, genetyce (archeogenomice), dostarczając argumentów językoznawczych w kwestii etnogenezy Słowian, ich późniejszych migracji czy kontaktów z ludami niesłowiańskimi. Dotychczas opublikowano 16 wielkoformatowych atlasów, z czego 10 w serii leksykalno-słowotwórczej i 6 w fonetyczno-gramatycznej.

 

Termin:
22-29 września 2019 r.
Telefon:
12 632 56 92 wew. 399

Organizator:

Instytut Języka Polskiego PAN
Data: 2019-04-25 pokaż metkę
Osoba publikująca: Justyna Zinkiewicz-Grochot
Podmiot publikujący: