Informacja archiwalna

II Polsko-Ukraińska Konferencja Medyczna pt. 'Choroby serca i naczyń w 2019 r.'

Celem tegorocznej edycji konferencji będzie wymiana myśli, doświadczeń oraz prezentacja najnowszych wyników badań, a także stosowanych praktyk medycznych dotyczących rozpoznania, profilaktyki i leczenia wszelkich zaburzeń kardiologicznych, kardiochirurgicznych, naczyniowych. Przedstawimy aktualne rozwiązania w zakresie diagnostyki chorób cywilizacyjnych oraz ich terapii. Zapoznamy uczestników z aktualnie realizowanymi projektami dotyczącymi innowacyjnych technologii w medycynie stosowanymi w naszym szpitalu. Wszystkim sesjom towarzyszyć będą interesujące dyskusje naukowe. Omawiane będą również tematy związane z dotychczasową  i przyszłą międzynarodową współpracą medyczną w obszarze nauki i osiągnięć w medycynie z uwzględnieniem wymiany usług medycznych oraz nowoczesnych rozwiązań w lecznictwie.

II Polsko-Ukraińska Konferencja Medyczna pt. 'Choroby serca i naczyń w 2019 r.'
Fot. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Konferencja ma charakter międzynarodowy, wezmą w niej udział wybitni specjaliści z Polski i Ukrainy. Swoją chęć przyjazdu zgłosili lekarze z Obwodu Lwowskiego i Iwano-Frankowskiego oraz Kijowa, którzy brali udział w pierwszej naszej polsko-ukraińskiej konferencji. W tym roku pragniemy poszerzyć swój zasięg i zaprosić lekarzy także z innych okręgów Ukrainy, aby im również dać szanse zdobycia cennej wiedzy, aby i oni mogli skorzystać z doświadczeń kolegów z Polski. Jako jeden z wiodących w Polsce ośrodków pragniemy zaprosić naszych wschodnich kolegów do współpracy i dalszego rozwoju dla dobra pacjentów. Pragniemy rozpropagować naszą jednostkę, dokonania wybitnych naszych specjalistów oraz zastosowane u nas nowoczesne rozwiązania technologiczne poza Unią Europejską. Konferencja ma proeksportowy charakter, umożliwia zaprezentowanie polskiej medycznej myśli technologicznej oraz oferty polskich producentów specjalizowanego sprzętu medycznego. Jest również okazją do nawiązania nowych kontaktów eksportowych, prowadzących do kontraktacji na rynkach zewnętrznych. Wzmacnia pozycje Polski jako producenta i eksportera najwyższej, innowacyjnej technologii, stosowanej w różnych dziedzinach ochrony zdrowia. Współorganizatorem naszej międzynarodowej konferencji jest Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

Program konferencji obejmuje szerokie spektrum tematyczne. Podczas obrad zaprezentowane zostaną najnowsze  osiągnięcia medyczne z dziedzin kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej jak również możliwości polsko-ukraińskiej dwustronnej współpracy. Część branżowa dotyczyć będzie współpracy medycznej, z uwzględnieniem potencjału eksportu usług medycznych i nowych rozwiązań w lecznictwie. Liczymy, że to spotkanie okaże się ważnym forum prezentującym potencjał eksportowy polskich doświadczeń i rozwiązań w dziedzinie medycyny między reprezentantami różnych środowisk naukowych z różnych krajów.

Mamy nadzieję że tematyka konferencji okaże się wyjątkowo ciekawa i przydatna w późniejszej praktyce lekarskiej kolegów z poza Unii Europejskiej. Pozwoli ona na wprowadzenie w miarę możliwości innowacyjnych rozwiązań w tamtejszej służbie zdrowia, pokaże nowe tendencje i wdroży standardy europejskie poprzez eksport polskich rozwiązań. Głównym rezultatem konferencji jest również integracja środowiska medycznego oraz pracowników naukowych uczelni medycznych z Polski i Ukrainy oraz zaprezentowania polskiego potencjału eksportowego. Polskie podmioty działające w sferze innowacji technologicznej sprzętu medycznego będą miały okazję do zaprezentowania swojej oferty i nawiązania bezpośrednich kontaktów, co sprzyjać będzie umocnienia Polski jako lidera eksportu branżowego w tej dziedzinie. Konferencja ta ma za zadanie kształcenie młodej kadry lekarskiej oraz ma stanowić forum prezentacji potencjału eksportowego polskiej myśli naukowej oraz rezultatów badań. Ma ona także na celu pobudzać do działania młodych specjalistów, aby stale poszerzali swoje umiejętności

Językami wykładowymi konferencji są polski i angielski.

Konferencja dla wszystkich uczestników jest bezpłatna.  

 

 

 

 

 

Termin:
31 maja 2019 r.
Telefon:
12 614 22 64
Email:
j.zajac@szpitaljp2.krakow.pl

Organizator:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Data: 2019-05-21 pokaż metkę
Osoba publikująca: Justyna Zinkiewicz-Grochot
Podmiot publikujący: