Informacja archiwalna

VI Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Rodziny Grobliczów

Ten szczególny konkurs stawia sobie za cel nie tylko promocję muzyki skrzypcowej i wyłonienie najzdolniejszych młodych skrzypków, lecz także zapoznanie młodzieży z polską twórczością lutniczą, a zwłaszcza z arcydziełami krakowskich lutników z rodziny Grobliczów żyjących i tworzących w XVI-XVIII wieku. Jest także okazją do przybliżenia uczestnikom i publiczności historii renesansowego Krakowa oraz znaczenia polskiej kultury, sztuki, a także wartości rzemiosła artystycznego w czasach nazwanych później „złotym wiekiem kultury polskiej”.

VI Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. Rodziny Grobliczów
Fot. PSM II st. im. W. Żeleńskiego w Krakowie

Konkurs skierowany jest do uczniów szkól średnich. Przesłuchania są dwuetapowe i odbywają się w dwóch grupach wiekowych. Program konkursu oparty jest na obowiązującym uczniów programie szkoły średniej, jednocześnie umożliwia wszechstronną prezentację umiejętności instrumentalnych młodych skrzypków. W pierwszym etapie muzycy wykażą się sprawnością techniczną (kaprysy Wieniawskiego i Paganiniego), rozumieniem struktury wykonawczej w muzyce baroku (Telemann i Bach), a także najważniejszą u skrzypka umiejętnością kształtowania pięknego dźwięku (wolne części koncertów Mozarta). Drugi etap będzie sprawdzianem ich dojrzałości artystycznej (koncert i utwór wirtuozowski).

W skład jury wejdą wybitni skrzypkowie i pedagodzy, przedstawiciele wiodących ośrodków muzycznych w Polsce. Będą to profesorowie: Wiesław Kwaśny (Kraków) – przew. jury, Izabela Ceglińska - (Łódź), Marcin Baranowski -(Poznań), Małgorzata Wasiucionek - (Katowice), Jan Stanienda - (Warszawa).

W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie jurorów.

Nagrodą dla laureata I miejsca będą skrzypce mistrzowskie zbudowane przez Jana Pawlikowskiego. Skrzypce wykonane zostaną na wzór instrumentów tworzonych przez krakowskiego XVII -wiecznego lutnika Marcina Groblicza. Nagrodą główną będzie również koncert laureata w sali Filharmonii Krakowskiej z towarzyszeniem orkiestry Filharmonii Krakowskiej.

Przesłuchania konkursowe,  odbywać się będą w sali koncertowej PSM II st w Krakowie przy ulicy Basztowej 9.

W gronie laureatów poprzednich edycji znaleźli się najbardziej obiecujący polscy skrzypkowie dzisiejszego młodego pokolenia, zwycięzcy i laureaci wielu innych konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, m.in. Aleksander Daszkiewicz, Marta Kowalczyk, Aleksandra Kuls, Anna Malesza, Marta Gidaszewska, Robert Łaguniak, Antoni Ingielewicz, Sara Dragan, Wojciech Niedziółka, Hanna Pozorska.

więcej na www.zelenski.krakow.pl

 

Termin:
4-7 grudnia 2019 r.
Telefon:
12 422 15 30
Email:
sekretariat@zelenski.krakow.pl

Organizator:

Państwowa Szkoła Muzyczna II Stopnia im. Władysława Żeleńskiego
Data: 2019-10-23 pokaż metkę
Osoba publikująca: Justyna Zinkiewicz-Grochot
Podmiot publikujący: