Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Informacja archiwalna

XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Grafika Młodych

Termin: marzec 2011 r.
Osoba kontaktowa Joanna Konopka
Telefon: 12 411 91 80
Email: imprezy@mdk-lotnicza.pl
WWW: www.mdk-lotnicza.pl

REGULAMIN XV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNYEGO „GRAFIKA MŁODYCH” 

UCZESTNICY KONKURSU:

1. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

WYMAGANIA TECHNICZNE PRAC:

1. Prace należy wykonać tradycyjną powielaną techniką graficzną (np. linoryt, drzeworyt, szablon, dopuszczalna „technika własna”). Wydruki komputerowe nie biorą udziału w konkursie.

2. Format prac dowolny.

3. Przy ocenie prac jury konkursu będzie brało pod uwagę: pomysłowość wykorzystania techniki graficznej, atrakcyjność plastyczną pracy, staranność wykonania.

ZGŁOSZENIA I TERMINY:

1.Prace wraz z wypełnioną metryczką można składać osobiście w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury lub wysłać na adres: Młodzieżowy Dom Kultury ”Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego ul. Lotnicza 1, 31- 462 Kraków 

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 19.00.

2. Termin składania prac upływa 11 marca 2011 (decyduje data stempla pocztowego).

3. Autorzy nagrodzonych prac o wynikach zostaną powiadomieni telefonicznie do 18 marca 2011 roku. Termin uroczystego finału zostanie podany laureatom telefonicznie.

4. Prace wysyłane pocztą należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w transporcie. Prace uszkodzone nie będą podlegać ocenie.

INFORMACJE DODATKOWE:

1.Złożone prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w prasie, katalogu wystawy, na plakacie i innych materiałach reklamowych w celu dalszego propagowania konkursu.

3. Nagrody nieodebrane w ciągu 30 dni od dnia finału przechodzą na własność placówki (istnieje możliwość przesłania nagród na prośbę i koszt odbiorcy).

4. Regulamin konkursu w wersji elektronicznej wraz z metryczką dostępny jest na naszej stronie internetowej: www.mdk-lotnicza.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 12 411 91 80, 12 411 91 89, bądź mailowo: imprezy@mdk-lotnicza.pl.

5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

6. Do nadsyłanych zgłoszeń prosimy o dołączenie klauzuli: Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2001 roku nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" im. prof. A. Kaminskiego