Informacja archiwalna

The 17th International Conference on Coal Science and Technology (ICCS&T 2019)

ICCS&T to jedno z najważniejszych na świecie wydarzeń poświęconych badaniom węgla. Program konferencji skierowany jest do przedstawicieli świata nauki, przemysłu oraz instytucji rządowych z całego świata.

The 17th International Conference on Coal Science and Technology (ICCS&T 2019)
Fot. Targi w Krakowie Sp. z o.o.

Konferencja odbywa się w cyklu dwuletnim. W ciągu ostatnich sześciu lat zorganizowana była w Chinach, Australii, USA, Hiszpanii, RPA oraz w Wielkiej Brytanii.

Organizatorami wydarzenia są Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. 

Współorganizatorzy Konferencji to Główny Instytut Górnictwa, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz The IEA Clean Coal Centre.

Przewodniczącymi Komitetu Naukowego zostali wybrani prof. dr hab. Janusz Gołaś, reprezentujący Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku oraz dr hab. inż. Magdalena Wdowin, prof. IGSMiE PAN z  Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.

Podczas konferencji poruszane będą tematy dotyczące:

  • geochemii, przetwarzania, spalania, pirolizy i zgazowania węgla
  • ogniw paliwowych i biopaliw
  • gazowych i ciekłych chemikaliów
  • koksu, smoły węglowej oraz produktów spalania węgla (CCP)
  • ochrony środowiska

Szczegóły na temat Konferencji dostępne są tutaj.

 

Termin:
24-28 listopada 2019 rr.
Osoba kontaktowa:
Agnieszka Ziemiańska
Telefon:
12 651 90 14
Email:
iccst2019@targi.krakow.pl

Organizator:

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie
Data: 2019-01-28 pokaż metkę
Osoba publikująca: Justyna Zinkiewicz-Grochot
Podmiot publikujący: