IX Ogólnopolski Kongres Smart City - założenia i perspektywy

Kongres SMART CITY - założenia i perspektywy to forum wymiany opinii, doświadczeń i dobrych praktyk inteligentnych miast. Wydarzenie stanie się również okazją do zaprezentowania i konsultacji nowoczesnych technologii.
IX Ogólnopolski Kongres Smart City - założenia i perspektywy
Fot. Successpoint

 

SMART CITY - założenia i perspektywy"
17 listopada 2016

NOVOTEL KRAKÓW CITY WEST, ul. Armii Krajowej 11, 30 -150 Kraków

Jest to IX edycja Ogólnopolskiego Kongresu, którego celem jest rozważenie zagadnień związanych z ideą smart cities oraz odpowiedź na pytania:

  • W jakim zakresie realizowana jest koncepcja inteligentnego rozwoju w Polsce?
  • W czym drzemie największy potencjał miast?
  • W jakim stopniu miasta wykorzystują nowoczesne technologie?
  • Czy zagospodarowanie odpadów komunalnych może obniżyć koszty ciepła i prądu i wpłynąć na jakość życia mieszkańców?
  • Czym jest Smart Grid - jedna z podstaw funkcjonowania SMART cities?
  • Co to jest inteligentny rozwój transportu i infrastruktury - jak go wdrożyć?

Tematyka kongresu:

I. Nowe technologie - istotny element dynamicznego rozwoju miast
II. Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich
III. Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny i zrównoważony transport

Do całkowicie bezpłatnego udziału w kongresie oraz rozmów na temat rozwoju północnej częsci Polski zapraszamy:
- Władze centralne - Parlament RP, Rząd RP, administracja rządowa
- Władze administracji samorządu terytorialnego - gminy, powiaty i województwa
- Przedstawicieli organów naczelnych i urzędów centralnych, jednostek podległych oraz służb mundurowych
- Władze uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk
- Inwestorów krajowych i zagranicznych
- Organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie  biznesu
- Przedsiębiorców
- Media branżowe

Partnerzy Kongresu: Comarch S.A., Thinkit Consulting Sp. z o.o., Impel Security Polska, ITM Poland SA, DYSTEN Sp. z.o.o.

Patronat Honorowy:
Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa
Józef Plich - Wojewoda Małopolski
Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego
Piotr Przytocki - Prezydent Miasta Krosno
Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszów
Wojciech Lubawski - Prezydent Miasta Kielce
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika
Ministerstwo Energii
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

strona główna Kongresu

szczegółowy program

rejestracja

Termin:
17 listopada 2016 r.
Telefon:
720 911 820
Fax:
22 244 25 37
Email:
biuro@successpoint.pl

Organizator:

SuccessPoint Sp. z o.o.