Jubileusz 50-lecia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25

Przed pięćdziesięciu laty, 30 kwietnia 1966 roku zapadła decyzja o powstaniu w Dębnikach przy ul. Praskiej 25 Państwowego Domu Rencisty Nr 1. W roku 1991, w wyniku reformy administracyjnej, Dom Rencisty został przekształcony na Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku. Należał wówczas do stosunkowo elitarnych placówek całodobowego pobytu. Standard życia był jak na owe czasy wysoki: pokoje jedno- i dwuosobowe.
Jubileusz 50-lecia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25
Fot. DPS na Praskiej

 

Dom od początku swej działalności w szczególny sposób dba o swoich mieszkańców nie tylko w zaspokajaniu podstawowych potrzeb. Seniorzy mają kontakt ze środowiskami artystycznymi, instytucjami oświaty, kultury i sztuki. W 2013 r. powstała galeria sztuki współczesnej „Sztuka u Seniorów. Praska 25". W Domu wystawiają wybitni artyści, a sztuka zaistniała w całej przestrzeni, w której na co dzień poruszają się seniorzy.                                 

Od 2013 r. istnieje Stowarzyszenie „SENECTUS” („senectus” to po łacinie „mędrzec”, „starzec”), działające na Rzecz Domu przy Praskiej. Ostatnio w budynku przy ul. Praskiej wiele zmian. Kolejne remonty podnoszą jakość życia seniorów. Niebawem otwarcie Mieszkania Chronionego, którego remont i wyposażenie zostały współfinansowane w ramach polsko-szwajcarskiego projektu. Jest to Polsko - Szwajcarski Program Współpracy realizowany przez Gminę Miejskiej Kraków pn. „Mieszkamy pod bezpiecznym dachem”. Zaś samo Mieszkanie Chronione to alternatywa dla instytucjonalnych form pomocy, przeznaczonych dla osób, które ze względu na szczególną sytuację życiową potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Z uwagi na znaczne pogorszenie stanu zdrowia i sprawności mieszkańców Domu oraz z uwagi na fakt, iż wśród oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej przeważają osoby z przewlekłymi schorzeniami, złożono wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o zmianę typu Placówki na Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych. W marcu 2016 r. Małopolski Urząd Wojewódzki wydał decyzję zezwalającą Miastu Kraków na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Praskiej 25 przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz w podeszłym wieku.

11 maja zapraszamy na jubileusz 50-lecia, który jest okazją do uroczystego nadania naszej jednostce imienia Świętego Jana Pawła II. Inicjatywę poparł ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, który będzie obecny na ceremonii. Udział wezmą także Prezydent i Radni Miasta Krakowa, Radni VIII Dzielnicy Miasta Kraków, Dyrektorzy MOPS i DPS-ów, przedstawiciele instytucji współpracujących z Domem, zaprzyjaźnieni artyści oraz wielu innych szacownych gości.

 

 

Termin:
11 maja 2016 r.
Osoba kontaktowa:
Urszula Kowalczyk-Bąbol
Telefon:
12 266 03 64
Email:
sekretariat@dpspraska.pl

Organizator:

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25