VII Konferencja Psychoanaliza-Psychoterapia 'Ciało i Język'

VII Konferencja z cyklu Psychoanaliza – Psychoterapia pt „Ciało i język” organizowana przez Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej i Centrum Studiów Humanistycznych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego odwołuje się w swojej tematyce do najbardziej pierwotnego momentu w życiu człowieka, czyli do konstytuowania się ciała podmiotu ludzkiego.

 

Zarówno z perspektywy terapeutycznej jak i w ogólnym humanistycznym wymiarze moment ten stanowi centralny punkt refleksji nad ludzkim bytem. Francuski psychoanalityk, Jacques Lacan,  określił go jako „stadium lustra”, ponieważ to właśnie w swoim lustrzanym odbiciu małe dziecko odnajduje idealny obraz własnego ego. Ale to dopiero początek historii o człowieku, bowiem  język, mowa tworzą byt i tajemnicę ciała mówiącego.  Z jednej strony mówienie jest rozkoszą, a rozkosz mówienia tworzy wielkie ideały Dobra, Prawdy i Piękna. Z drugiej strony zaś ciało podmiotu mówi o jego cierpieniu. Klinika XXI wieku szokuje szczególnym jego zapisem. 
Aby pomóc podmiotowi, „trzeba przebić mur języka”,  pisze Jacques-Alain Miller, a my, psychoanalitycy realizujemy to  w naszej praktyce. W czasie konferencji będą mówić o tym również psychoterapeuci, psychiatrzy, ale także znawcy literatury, teoretycy sztuki, artyści, filozofowie. 
Oprócz referatów tematycznych przewidujemy również prezentacje postępowania klinicznego. Chcemy stworzyć  także przestrzeń dla interdyscyplinarnego panelu dyskusyjnego, którego uczestnicy będą wypracowywać stanowiska w reprezentowanych przez siebie dziedzinach: medycynie, filozofii, socjologii, religii, prawie. 

Konferencji towarzyszyć będzie również wystawa prac malarskich.

Zapraszamy serdecznie zarówno praktyków jak i  studentów zainteresowanych problematyką.
Pełna informacja na temat konferencji znajduje się na naszej stronie: www.cialojezyk.psychoanaliza.com.pl
 

Termin:
19-20 marca 2016 r.
Osoba kontaktowa:
Małgoarza Gorzula
Email:
kolokrakowskie@poczta.onet.pl

Organizator:

Stowarzyszenie Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej