Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Informacja archiwalna

konferencja 25 lat samorządności - finanse publiczne - gdzie jesteśmy? - dokąd zmierzamy?

„25 lat samorządności – finanse publiczne – gdzie jesteśmy? – dokąd zmierzamy?” – to temat konferencji zaplanowanej przez Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Małopolski 29 września 2015 r. w Krakowie, w sali obrad Urzędu Miasta Krakowa.
Termin: 29 września 2015 r.
Osoba kontaktowa Mirosława Karkowska
Email: miroslawa.karkowska@mistia.org.pl
WWW: www.mistia.org.pl

 

Konferencję pragniemy poświęcić doświadczeniom kształtowania i funkcjonowania samorządu terytorialnego przez minione ćwierćwiecze. Szczególną uwagę zwrócimy na kwestie funkcjonowania sfery finansów publicznych.
Wystąpienia Janusza Kota, prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz Jerzego Stępnia, prezesa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej przybliżą zebranym kontekst konstytucyjnych fundamentów samorządu terytorialnego oraz pozytywne i negatywne doświadczenia samorządności w Polsce. Aktualne problemy, związane 
z ograniczeniami możliwości samodzielnego zarządzania finansami jst, przedstawi profesor Maria Kosek-Wojnar z Katedry Finansów Samorządowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Omówione zostaną także zagadnienia współczesnych wyzwań w rozwoju samorządności w kontekście rekomendowanych zmian legislacyjnych, a także problemy bardzo bliskie skarbnikom, związane z najbliższą przyszłością, z przygotowaniem uchwały budżetowej na 2016 r. Zwrócimy również uwagę na problematykę wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.


Forum Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego Małopolski działa przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie od listopada 1992 r. Jest obok Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej najstarszym Forum działającym w Polsce. Obecnie zrzesza 172 skarbników gmin, miast, miast i gmin oraz powiatów z województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Skarbnicy spotykają się na comiesięcznych spotkaniach konsultacyjnych, które pozwalają na wyjaśnianie wątpliwości powstających w codziennej pracy, przedyskutowanie nurtujących ich problemów, a także wypracowanie stanowisk w kluczowych dla sfery finansów publicznych zagadnieniach.

Program konferencji i karta zgłoszenia dostępne są na stronie: www.mistia.org.pl w zakładce fora (Forum Skarbników).