Obowiązki właścicieli i administratorów

Przypominamy, że na terenie  Gminy Miejskiej Kraków obowiązuje regulamin określający szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku. Obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców, osoby  przebywające czasowo na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz przedsiębiorców  świadczących usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI