Uchwała Rady Miasta o utworzeniu Parku Kulturowego

Dla ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków oraz istorycznego układu urbanistycznego Starego Miasta i Plant Krakowskich wraz ze Wzgórzem Wawelskim i jego otoczeniem, będącym obszarem wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO oraz do rejestru zabytków, w trosce o należyty wizerunek Miasta, podejmuje się niniejszą uchwałę, w celu zachowania i kształtowania krajobrazu kulturowego i historycznego charakteru przestrzeni publicznej na tym obszarze.

Uchwała Rady Miasta o utworzeniu Parku Kulturowego
Fot. www.krakow.pl

UCHWAŁA NR CXV/1547/10  RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 3 listopada 2010 r.

w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto.

Załączniki do Uchwały:

Mapa

Elementy wyposażenia przestrzeni publicznej na terenie Parku

Wzory obiektów handlu obwoźnego obowiązującego na terenie Parku

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI