Plan Zagospodarowania Przestrzennego Stare Miasto

Plan obejmuje niemal 94 ha w ścisłym centrum Krakowa: w granicach tzw. pierwszej obwodnicy (ul. Straszewskiego, ul. Podwale, ul. Dunajewskiego, ul. Basztowa, ul. Westerplatte, ul. św. Gertrudy), dalej przebiega ulicą Bernardyńską. Obejmuje również Wzgórze Wawelskie, jego otoczenie i związaną z nim część lewobrzeżnych  Bulwarów Wiślanych do ul. Podzamcze.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Stare Miasto
Fot. www.krakow.pl

Rozwiązania zaproponowane w planie mają służyć ochronie wyjątkowych wartości kulturowych, które decydują o klimacie i atrakcyjności miasta oraz promują Kraków w Europie i na świecie. Plan ma również zapewnić różnorodność przeznaczenia terenów z preferencją funkcji mieszkaniowych z usługami. Określono w nim m.in. zasady kształtowania zabudowy frontowej i oficynowej,  a także zakres ochrony konserwatorskiej poszczególnych posesji i obiektów.

Plan ma charakter ochronny i reguluje m.in. kwestie estetyki przestrzeni publicznych (drogi, place, zieleń ogólnodostępna) centrum Miasta, w tym m.in. zasady umieszczania reklam, nośników informacyjnych, lokalizacji ogródków gastronomicznych (kawiarnianych) czy małej architektury.

Przykładowo, plan wprowadza zakaz lokalizacji nośników reklamowych w przestrzeni publicznej za wyjątkiem m.in. reklam tymczasowych towarzyszących odbywającym się imprezom, nieoświetlonych reklam umieszczonych na rusztowaniach budowlanych elewacji frontowych budynku na czas trwania robót budowlanych, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy, czy reklam na  tzw. „okrąglakach”.

Nośniki informacji wizualnej umieszczane na elewacji budynku – wedle zapisów planu - mają być dostosowywane do kompozycji architektonicznej i charakteru budynku. Plan przewiduje ponadto zakaz  umieszczania nośników o jaskrawej kolorystyce, odbijających światło,  projekcji świetlnych i elementów ruchomych, neonów oraz światła o zmieniającym się natężeniu, błyskowego lub pulsującego.

W kwestii  ogródków gastronomicznych plan zakłada, że nie będzie można lokalizować ogródków z parasolami na przebiegu tzw. drogi królewskiej (w ciągu ulic: Floriańska, ul. Grodzka, ul. Kanonicza) z wyłączeniem Rynku Głównego. Zakaz lokalizacji ogródków obowiązywał będzie na płycie Rynku Głównego, z wyjątkiem ogródków związanych tradycyjnie z istniejącymi tam kawiarniami, znajdujących się w piwnicach Wieży Ratuszowej i Sukiennicach.

Na terenie ogródków nie będzie można umieszczać urządzeń gastronomicznych, stoisk handlowych, urządzeń nagłaśniających oraz podestów. Lokalizowanie ogródków będzie możliwe wyłącznie przed budynkiem, w którym znajduje się lokal posiadający własne zaplecze oraz wejście od strony ulicy przy której jest zlokalizowany. Pierwszeństwo mają przy tym lokale mające bezpośrednie wejście z ulicy lub Rynku.

Przypomnijmy, że w uchwalonym przez Radę Miasta planie znajdują się zapisy zakazujące budowy parkingów podziemnych oraz regulujące kwestię zadaszania podwórek.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI