Inne wizyty

Wizyta młodzieży z Fontainebleau

24 marca 2014 gośćmi w Urzędzie Miasta byli uczniowie Liceum im. Franciszka I w Fontainebleau wraz z opiekunami i przedstawicielami VI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Obie szkoły współpracują w ramach międzynarodowej wymiany.

 

Wizyta delegacji Mediolanu

W poniedziałek, 24 marca 2014 r. delegacja władz Mediolanu, składająca się z  Zastępców Prezydenta Miasta Ady Lucii de Cesaris i Franco d'Alfonso oraz radnych złożyła wizytę w Urzędzie Miasta Krakowa.

Wiedeńskie „know-how”. Robocza wizyta w stolicy Austrii

Wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania finansami oraz wieloletnich projektów inwestycyjnych była celem roboczej wizyty Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa i koordynatora współpracy z Wiedniem Tadeusza Trzmiela w stolicy Austrii w dniach 13‑14 marca 2014 r.

Muzyczny Kraków w Soczi

Wystawa pt. „Kraków Pendereckiego, Zakopane Szymanowskiego", prezentowana w Soczi od 9 lutego przez cały czas trwania ZIO, będzie wizytówką  naszego miasta podczas Igrzysk Olimpijskich. Wernisaż wystawy był jednym z głównych punktów programu Dnia Polskiego, zorganizowanego w Soczi w ramach VII Międzynarodowego Zimowego Festiwalu Sztuki dzięki  zaangażowaniu światowej sławy altowionisty i dyrygenta Jurija Baszmeta.

Sonda
Jubileusz 40-lecia partnerstwa Krakowa i Norymbergi (26-28 lipca 2019 r.) oceniasz jako:
Przedstawicielstwa zagraniczne w Krakowie