Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty

Położony przy narożniku ulic św. Jana i św. Tomasza.

Pierwotny romański wybudowany w 1 połowie XII w. kosztem Piotra Własta ze Skrzynna. Rozbudowany w połowie XVII w.; z tego czasu pochodzi barokowa fasada z obrazem Matki Bożej Łaskawej. W 1715 r. kościół otrzymały prezentki, prowadzące szkołę dla dziewcząt. Świątynię przebudował architekt Kacper Bażanka w latach 1715-26. Obecny kościół jest budowlą barokową z zachowanymi fragmentami romańskimi (krypta pod prezbiterium) i gotyckimi; jednonawowy, z półkoliście zamkniętym prezbiterium. W ołtarzu głównym (1730) znajduje się obraz Matki Bożej Świętojańskiej od Wykupu Niewolników z początku XVI w. oraz posągi św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty, zapewne Antoniego Frączkiewicza (1 połowa XVIII w.). Do nawy przylega kaplica, gdzie spoczywają szczątki założycielki zgromadzenia prezentek, sługi bożej Zofii z Maciejowskich Czeskiej (1 połowa XVII w.).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Sebastian Nowak