Kościół św. Anny

Kościół św. Anny
Fot. Magiczny Kraków

Położony przy ul. św. Anny. Pierwotny drewniany powstał w XIV w. W 1 połowie XV w., po pożarze, wzniesiono gotycki kościół murowany z fundacji króla Władysława Jagiełły. Obecny kościół zbudowano (po wyburzeniu gotyckiego) kosztem Akademii Krakowskiej, w latach 1689-1703, według projektu Tylmana z Gameren. Jest to jedna z najpiękniejszych budowli barokowych w Polsce - trzynawowa bazylika z transeptem i prosto zamkniętym prezbiterium, nakryta sklepieniem kolebkowym z lunetami i kopułą. Po obu stronach fasady stoją wieże zwieńczone późnobarokowymi hełmami, zaprojektowanymi przez księdza Sebastiana Sierakowskiego.
Wnętrze świątyni zdobi piękna dekoracja rzeźbiarska i architektoniczna (m.in. projekty ołtarzy) Baltazara Fontany oraz malarska Karola Dankwarta. W głównym ołtarzu znajduje się obraz św. Anny Samotrzeć, dzieło Jerzego Eleutera Siemiginowskiego (1699-1703); po bokach posągi śś. Stanisława i Wojciecha (B.Fontana 1701). W transepcie warto zobaczyć konfesję św. Jana Kantego, patrona UJ, kanonizowanego w 1767 r. Ołtarz wykonał Fontana w latach 1695-1703. Przy konfesji umieszczono liczne wota, m..in. bunczuki tureckie, zdobyte w 1683 r. pod Wiedniem przez Jana III Sobieskiego. Naprzeciw konfesji, w drugim ramieniu transeptu, mieści się stiukowa płaskorzeźba Opłakiwanie Chrystusa z końca XVII w., też Baltazara Fontany, znakomity przykład sztuki późnego baroku.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Sebastian Nowak