Warsztaty

Zajęcia warsztatowe i laboratoryjne dla uczniów krakowskich gimnazjów będą realizowane w soboty w Zespole Szkól Chemicznych w Krakowie ul. Krupnicza 44.

Maja one na celu zachęcenie młodych ludzi do prowadzenia własnych obserwacji, badań i analizy środowiska poprzez nabycie wiadomości o powietrzu, czynnikach zanieczyszczających powietrze oraz przeprowadzenie praktycznych laboratoryjnych badań związanych z analizą stanu powietrza.

Uczniowie pod opieką nauczycieli ZSCH przeprowadzą ciekawe eksperymenty z zastosowaniem Technologii Informacyjno - Komunikacyjnej.

Tematyka zajęć:

 • Budowa atmosfery. Energia słoneczna i odnawialne źródła energii. Gry dydaktyczne
 • Badanie jakości powietrza z użyciem roślin wskaźnikowych
 • Badanie składników powietrza za pomocą przyrządów
 • Badanie obecności pyłów i ozonu w powietrzu
 • Badanie wpływu powietrza na różne materiały
 • Badanie jakości powietrza w terenie . Gry dydaktyczne
 • Wizyta w stacji pomiaru jakości powietrza –wycieczka. Gry dydaktyczne

Podczas zajęć uczniowie będą korzystać  ze sprzętu laboratoryjnego, sprzętu specjalistycznego,
 a także sprzętu multimedialnego.

Uczniowie będą podzieleni na grupy. Każda grupa zostanie zaznajomiona z wszystkimi tematami. Uczniom towarzyszyć będą nauczyciele z macierzystych szkól. Każda grupa otrzyma szczegółowy harmonogram swoich zajęć, scenariusze zajęć, karty pracy.

 

Projekt „Zdrowy oddech – kampania edukacyjno – informacyjna” ma na celu kształcenie i wychowanie młodzieży w duchu poszanowania środowiska  przyrodniczego.

W ramach warsztatów ekologicznych uczniowie  będą aktywnie edukowani co w przyszłości powinno zaowocować:

 • prowadzeniem własnych obserwacji środowiska
 • praktycznymi działaniami na rzecz ochrony środowiska
 • promowaniem zdrowego stylu życia
 • rozwiazywaniem problemów ekologicznychw oparciu o wiedzę i praktyczne umiejętności.

ZAŁĄCZNIKI:

Harmonogram warsztatów w Zespole Szkół Chemicznych [pdf]

 

Uprzejmie informujemy, że 12 września 2015 r. w Zespole Szkół Chemicznych rozpoczęły się warsztaty i laboratoria dla uczniów zakwalifikowanych do projektu pn. „Zdrowy oddech – kampania edukacyjno – informacyjna”. Spotkanie zostało podzielone na dwie części: organizacyjną oraz zajęcia w pracowniach.

warsztaty

Wszyscy uczniowie zostali przeszkoleni z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zostali zapoznani z Regulaminem pracowni chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych oraz zostali podzieleni na 5 grup.

Na zakończenie części organizacyjnej została przedstawiona prezentacja nt. „Odnawialnych źródeł energii”, na podstawie której odbyła się gra edukacyjna na tabletach.

warsztatyy

Każda grupa realizowała inny program warsztatów:
Grupa I - badanie jakości powietrza z użyciem roślin wskaźnikowych 
Grupa II - badanie zawartości tlenków w powietrzu metodą instrumentalną 
Grupa III - badanie obecności pyłów i ozonu w powietrzu 
Grupa IV - badanie wpływu powietrza na różne materiały 
Grupa V - wprowadzenie do ćwiczeń terenowych, badanie jakości powietrza

Załączniki:
Prezentacja „Odnawialne źródła energii” (pdf)

Scenariusze zajęć:
1. Badanie jakości powietrza z użyciem roślin wskaźnikowych (pdf)
2. Badanie zawartości tlenków w powietrzu metodą instrumentalną (pdf)
3. Badanie obecności pyłów i ozonu w powietrzu (pdf)
4. Badanie wpływu powietrza na różne materiały (pdf)
5. Wprowadzenie do ćwiczeń terenowych, badanie jakości powietrza (pdf)

 

W dniu 03. 10. 2015 r odbyły się ostatnie zajęcia warsztatowe i laboratoryjne dla uczniów krakowskich gimnazjów realizowane w soboty w Zespole Szkól Chemicznych w Krakowie ul. Krupnicza 44  w ramach projektu „Zdrowy oddech – kampania edukacyjno – informacyjna”.

Tematyka tych zajęć obejmowała:
1. Wycieczkę do Stacji monitoringu powietrza.
2. Zabawy chemiczne w laboratorium. 
3. Test wiedzy, mapa myśli z wykorzystaniem Technologii Komunikacyjno- Informacyjnej. 
4. Zagrożenia wynikające z zanieczyszczeń powietrza: film, tablica interaktywna. 
5. Sprawozdania uczniów / ankiety ewaluacyjne.
 

zdjecia1

 

zdjecia2

 

mapka

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Biuro Prasowe