Komunikat archiwalny

Podwójne becikowe dla krakowian

Od pięciu lat rodzice noworodków otrzymują ustawową zapomogę zwaną becikowym. „Świeżo upieczeni rodzice” mieszkający  w Krakowie od 2006 roku otrzymują też becikowe samorządowe.

Podwójne becikowe dla krakowian
Fot. www.krakow.pl

Ustawowe becikowe w wysokości 1000 złotych przysługuje jednemu z rodziców lub prawnemu opiekunowi dziecka. Aby je otrzymać, wystarczy złożyć w urzędzie miasta wniosek z kompletem wymaganych dokumentów. Potrzebne będą: kserokopia dowodu osobistego lub paszportu, kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka, dokument potwierdzający zamieszkanie jednego z rodziców na terenie gminy  oraz oryginał zaświadczenia  lekarskiego dokumentującego, że matka dziecka była podczas ciąży objęta opieką lekarską.

Należy pamiętać, by podczas składania wniosku mieć przy sobie oryginały dokumentów do wglądu. Jeżeli rodzic lub opiekun dziecka nie jest mieszkańcem Krakowa, wniosek składa w urzędzie gminy w swoim miejscu zamieszkania.

Od 2006 roku Kraków przyznaje dodatkowo „gminne becikowe” w wysokości 1000 zł.  Może się o nie ubiegać rodzic lub prawny opiekun dziecka mieszkający w Krakowie. Do wniosku należy dołączyć: dokument potwierdzający zamieszkanie przynajmniej jednego z rodziców w naszym mieście co najmniej rok przed urodzeniem się dziecka oraz dokumenty, które są wymagane przy ubieganiu się o becikowe ustawowe.

Do końca stycznia tego roku miasto wypłaciło już ponad 39 mln becikowego samorządowego.

Wniosek  o ustawowe i samorządowe – „krakowskie” becikowe  należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Formularze można pobrać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa (ul. Stachowicza 19, os. Handlowe 1), a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl. (KS).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Zobacz także
POLECAMY
TELEWIZJA.KRAKOW.PL
PRZEJRZYSTE FINANSE
OTO FOTOKRONIKA MIASTA