Forum Gospodarki Energetycznej Kraków 2019

Wzorem ubiegłego roku Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski zapraszają do udziału w konferencji Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2019, która odbędzie się w dniach 17-19 marca 2019 roku.

Forum Gospodarki Energetycznej Kraków 2019
Fot. www.krakow.pl

Konferencja organizowana jest pod hasłem "Krajowa energetyka i ciepłownictwo w dobie wdrażania rynku mocy". Miejscem konferencji jest Hotel Qubus przy ul. Nadwiślańskiej 6 w Krakowie. Uczestniczyć w niej będą reprezentanci zarówno środowiska naukowo-badawczego, jak również przedsiębiorstw i instytucji działających w obszarze sektora paliwowo energetycznego.

W trakcie obrad Forum poruszane będą m.in. następujące zagadnienia i kwestie problemowe:

  • Przyszłość krajowego sektora paliwowo-energetycznego w świetle założeń Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku
  • Jak rynek mocy zmieni polską energetykę? Wnioski i rekomendacje po pierwszych aukcjach mocy
  • Dylematy wyboru optymalnego mechanizmu wsparcia rozwoju kogeneracji
  • Ceny energii elektrycznej – rentowność spółek energetycznych a konkurencyjność gospodarki
  • Klastry energii – pierwsze doświadczenia
  • Innowacyjne technologie w energetyce – aspekty ekonomiczne i techniczne

 

Ramowy program Konferencji:

  • 17 marca (niedziela) – Sesja Studencka
  • 18 marca (poniedziałek) – otwarcie Konferencji, obrady (4 Panele Dyskusyjne), spotkanie towarzyskie
  • 19 marca (wtorek) – obrady (4 Sesje Tematyczne/Panele Dyskusyjne), podsumowanie Konferencji

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli Minister Energii, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Prezydent Miasta Krakowa oraz Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: portale BiznesAlert.pl, cire.pl, wysokienapięcie.pl, netTG.pl, smart-grids.pl, Magiczny Kraków, czasopisma Instal oraz Trybuna Górnicza, a także Polskie Radio Katowice i Radio Kraków.

Swoją obecność w Panelach Dyskusyjnych potwierdzili również: przedstawiciele ministerstw, zarządów spółek energetycznych, górniczych, ciepłowniczych, jednostek naukowych i uczelni wyższych, a także instytucji z branży paliwowo-energetycznej.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji, terminów zgłaszania referatów oraz warunków uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej konferencji http://www.forum-ge.pl.

Kontakt z organizatorami oraz rejestracja i zgłoszenia referatów:

Pracownia Ekonomiki Energetyki IGSMiE PAN

tel. +48 12 633-02-96, tel. kom. +48 665-922-440

e-mail: fge@min-pan.krakow.pl

Termin:
17-19 marca 2019 r.
Telefon:
12 632 38 35
Fax:
12 632 35 24
Email:
centrum@min-pan.krakow.pl

Organizator:

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie
Data: 2019-03-06 Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAŁGORZATA JURCZYK
Podmiot publikujący: