Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5

Zespół Szkół Ogólnokształcących  nr 5 już po raz piąty jest organizatorem Europejskiego Tygodnia Świadomości  Dysleksji, na który złożą się różnego rodzaju działania: wykłady, konsultacje, gry i  zabawy edukacyjne, konkursy, zajęcia praktyczne, warsztaty adresowane do różnych odbiorców: uczniów rodziców oraz nauczycieli.

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5
Fot. ZSO nr 5

Spotkania będą odbywać się w obiektach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów. Swoim wieloletnim doświadczeniem wychowawczo - dydaktycznym chcielibyśmy dzielić się z innymi, stwarzając wszystkim uczestnikom okazję do poznania problemu oraz płaszczyznę do osiągania sukcesów.

Celem przedsięwzięcia jest popularyzowanie wśród nauczycieli, rodziców oraz uczniów wiedzy na temat dysleksji oraz sposobów rozpoznawania i zaspokajania potrzeb edukacyjnych uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Równie istotnym zadaniem jest przekonanie środowiska szkolnego i lokalnego o konieczności stałej pracy z dziećmi z dysleksją rozwojową w celu wyrównania szans edukacyjnych, jak również tworzenie płaszczyzny do odnoszenia sukcesów, rozwijanie talentów, a tym samym budowanie ich pozytywnej samooceny. Ponadto ważne  jest promowanie w środowisku lokalnym  idei programu „Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją”. 

Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem:

 • Prezydenta Miasta Krakowa
 • Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego
 • Rektora Akademii IGNATIANUM w Krakowie
 • Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały
 • Polskiego Towarzystwa Dysleksji
 • Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie

PROGRAM

 

1 DZIEŃ poniedziałek, 15 października  2018, 16.30 – 18.30 – TEORIA Z PRAKTYKĄ DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

 1. godz. 16:30 - 17:15 - wykład pt. "Funkcjonowanie ucznia dyslektycznego w szkole ponadgimnazjalnej"
 2. godz. 17:15 - 18:00 - prelekcja pt. "Co o dysleksji rozwojowej muszą wiedzieć rodzice i nauczyciele?"
 3. godz. 18:00 - 18:30 - wykład pt. Pozytywne strony dysleksji - jak motywować dziecko do nauki?

Miejscem spotkań będzie ZSO nr 5. Prelekcję poprowadzą specjaliści ze Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla dzieci z Niepowodzeniami edukacyjnymi w Krakowie. Uczestnicy zyskają okazję do prezentacji dobrych praktyk w obszarze nauczania  i funkcjonowania uczniów z dysleksją jak również indywidualnej pracy z dzieckiem w domu.

 

2 DZIEŃ: wtorek, 16 października 2018, 11.00 – 13.00 - DZIEŃ UCZNIA SP, GIMNAZJUM I LICEUM

 1. Gra terenowa:„Szlak 7 inteligencji ulicami Dzielnicy IV”.
 2. Dyktando ortograficzne o tytuł „Mistrza Ortografii”.
 3. Konkurs PIĘKNEGO CZYTANIA dla uczniów z dysleksją.

 

 3 DZIEŃ: środa, 17 października  2018, 9.00 – 14.00 – „DYSLEKSJA” W PRAKTYCE

 1. „My tak inspirujemy w klasach dyslektycznych - nauka nie musi być nudna”! -zajęcia praktyczne
  w terenie.
 2. „SKACZ, BIEGAJ DYSLEKSJI SIĘ NIE DAJ” – zajęcia sportowe.

 

4 DZIEŃ: czwartek: 18 października  2018, 12.00 – 16.00 – KONSULTACJE DLA RODZICÓW

 1. Dzień otwarty Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieciz Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie - konsultacje indywidualne dla rodziców uczniów z dysleksją.

 

5 DZIEŃ: piątek, 19 października 2018,10.30 - 12.15 - GALA PODSUMOWUJĄCA PRZEDSIĘWZIĘCIE

 1. Występ teatru szkolnego „Scena przy Chełmońskiego”.
 2. Podsumowanie wydarzenia przez zaproszonych gości.

 

Szczegóły na plakacie oraz na na stronie: http://zso5.krakow.pl/

Termin:
15-19 października 2018 r.

Organizator:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Krakowie
Data: 2018-10-08 Pokaż metkę
Osoba publikująca: Justyna Zinkiewicz-Grochot
Podmiot publikujący: