Kongres Naukowy WJASC 2018 pt.: Między zdrowiem i chorobą – 44 lata psychologicznych badań onkologicznych nad zdrowiem w hematologii

Katedra Psychologii Zdrowia Instytutu Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie i Katedra i Klinika Hematologii UJ CM oraz Towarzystwo Lekarskie Krakowskie i Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato organizują Kongres Naukowy WJASC 2018 pt.: „Między zdrowiem i chorobą – 44 lata psychologicznych badań onkologicznych nad zdrowiem w Hematologii”, z okazji 110. rocznicy urodzin i 30. rocznicy śmierci Profesora Juliana Aleksandrowicza – wieloletniego Kierownika Kliniki Hematologii /obecnie UJ CM/ oraz 20. rocznicy śmierci Profesor Marii Susułowskiej - Kierownika Zakładu Psychologii Klinicznej UJ.

Właśnie oni 44 lata temu zorganizowali Sympozjum Naukowe w Modlnicy k/Krakowa poświęcone problematyce chorych somatycznie, czego efektem było zatrudnienie w Klinice Hematologii psychologa do pracy z chorymi na białaczkę. Kongres odbędzie się w dniach 23 – 24 maja 2018 roku w Królewskim Mieście Krakowie. Uroczysta inauguracja z udziałem Metropolity Krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego będzie miała miejsce w dniu  23 maja o godzinie 10.00 w Auli Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gołębiej 24. O godzinie 17.00 w Domu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego przy ul. Radziwiłłowskiej 4 odbędzie się spotkanie naukowe poświęcone Profesorowi Julianowi Aleksandrowiczowi, którego wspominać będą jego uczniowie, połączone z promocją książki pt.: „Psychologia w promowaniu zdrowia”.

Kongres Naukowy jest kontynuacją Światowego Kongresu Naukowego Juliana Aleksandrowicza (The World Julian Aleksandrowicz Scientific Congress) WJASC 2008 -wybitnego lekarza – humanisty, współtwórcy hematologii i III rewolucji zdrowotnej, inicjatora badań nad zdrowiem, który głęboko wierzył, że „nie ma nieuleczalnie chorych” tylko medycyna nie jest jeszcze gotowa, aby leczyć chorych na białaczki i inne nowotwory. Dzięki postępowi w medycynie i naukach pokrewnych odkrywcze plany Profesora zyskały możliwość realizacji, poprzez transplantację szpiku kostnego, dającą chorym na białaczkę „drugie narodziny” i szansę na odzyskanie zdrowia. Jednakże, przygotowanie pacjenta do przeszczepu i jego powrót do zdrowia wymaga systemowego oddziaływania całego zespołu leczącego, w tym wspierającego psychologa i aktywności chorego.

Celem Kongresu jest poszerzenie wiedzy dotyczącej różnych aspektów zdrowia: somatycznego, psychicznego, społecznego i duchowego. Zdrowie ma charakter wieloaspektowy, dlatego konferencja powinna zainteresować przedstawicieli różnych dyscyplin - psychologów, lekarzy różnych specjalności, pedagogów oraz nauczycieli i wychowawców, którzy w proces nauczania i wychowania powinni włączyć edukację ku zdrowiu. W trakcie konferencji istnieje niepowtarzalna okazja spotkania wybitnych specjalistów z zakresu zdrowia zarówno z Polski i z zagranicy oraz nawiązania interdyscyplinarnego dialogu z zakresu systemowo pojmowanego zdrowia. Tematyka konferencji poświęcona jest problematyce zdrowia i choroby w ujęciu holistyczno-funkcjonalnym, w szczególności zaś psychologicznym predyktorom powrotu do zdrowia chorych z białaczką po transplantacji szpiku oraz promowania zdrowia poprzez edukację.

Program kongresu obejmuje wykłady w sesjach plenarnych, sesje referatowe, dyskusję panelową i warsztaty. Kongresowi Naukowemu towarzyszyć będą: msza św. w intencji Profesora w Kolegiacie Św. Anny oraz imprezy towarzyszące – spacer ulicami Krakowa „Szlakiem Juliana Aleksandrowicza” oraz wystawa poświęcona Profesorowi Julianowi Aleksandrowiczowi pt. „Człowiek jest tyle wart ile może dać drugiemu”.
Wszelkie informacje znajdują się na stronie www.WJASC.com.    

Organizator:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Data: 2018-05-09 Pokaż metkę
Osoba publikująca: Justyna Zinkiewicz-Grochot
Podmiot publikujący: