Międzynarodowa Konferencja Hipoterapeutyczna „Hipoterapia – teoria, praktyka, możliwości 25 lat później”

W związku z przypadającą na rok 2017 dwudziestą piątą rocznicą powstania Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego tegoroczna konferencja będzie nawiązywała do historii polskiej hipoterapii. Wydarzenie pozwoli powspominać ostatnie ćwierćwiecze. Nie zabraknie aktualnych treści wykładowych obejmujących zarówno obszar fizjoterapii na koniu, psycho-pedagogicznej jazdy konnej, jak również terapii kontaktem z koniem. Rozwinięcie wybranych wykładów, będzie miało miejsce na warsztatach, które odbędą się drugiego dnia konferencji.

Międzynarodowa Konferencja Hipoterapeutyczna „Hipoterapia – teoria, praktyka, możliwości 25 lat później”
Fot. www.krakow.pl

Międzynarodowa Konferencja Hipoterapeutyczna zatytułowana: „Hipoterapia – teoria, praktyka, możliwości 25 lat później” została podzielona na następujące bloki tematyczne:

  1. Hipoterapia kontaktem z koniem
  2. Fizjoterapia na koniu
  3. Psychopedagogiczna jazda konna

Ze względu na uroczysty charakter konferencji związany z 25-leciem utworzenia Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego pierwszego dnia konferencji odbędzie się uroczysta gala podczas której wręczone zostaną okolicznościowe odznaczenia dla założycieli PTHip oraz zasłużonych działaczy. Wyróżnione zostaną również Ośrodki Patronackie PTHip, których działalność uznawana jest za wzorcową.

Konferencja będzie miała poniekąd nowatorski charakter, gdyż zaproszeni wykładowcy są specjalistami z różnych dyscyplin naukowych, nie pochodzą jedynie z kręgu hipoterapeutów. Poprosiliśmy o zaprezentowanie wykładów uznanych ekspertów z dziedzin - medycyny, fizjoterapii, psychologii, logopedii oraz hippiki. Pozwoli to hipoterapeutom – uczestnikom konferencji szerzej postrzegać problemy pacjenta, stać się bardziej kompetentnymi w pracy zespołowej, a także w samodzielnej ocenie stanu pacjenta i wyznaczaniu celu terapii.

W ramach pierwszego bloku wykładów: „Hipoterapia kontaktem z koniem” proponujemy inne spojrzenie na pracę w zespole, w skład którego wchodzi koń. W wykładzie „Przygotowanie konia do pracy z człowiekiem czy człowieka do pracy z koniem?” chcemy zwrócić uwagę, że bazą do pracy tą formą hipoterapii powinna być umiejętność nawiązania prawidłowej relacji hipoterapeuty z koniem. Swoje spostrzeżenia zaprezentują również uczestnicy hipoterapii – dzieci oraz dorośli, którzy opowiedzą jak postrzegają konia i zajęcia konne.

Szczególny nacisk chcemy położyć na drugi blok: „Fizjoterapia na koniu”, gdyż jest to forma hipoterapii, która jest szeroko promowana przez środowisko małopolskich hipoterapeutów. Mówić będziemy o modelu neurofizjologicznym hipoterapii podkreślając prawidłową pozycję na koniu oraz będziemy zwracać uwagę na pojawianie się różnego typu kompensacji ruchowych i możliwości ich korekcji w procesie szeroko rozumianej rehabilitacji. W ramach tego bloku wypowiedzą się ortopedzi i fizjoterapeuci, hipoterapeuci, przybliżając uczestnikom najnowsze trendy w postępowaniu medycznym, rehabilitacyjnym, ortopedycznym.

Trzeci blok zatytułowany „Psychopedagogiczna jazda konna” poruszy tematykę bezpośredniego kontaktu z pacjentem i jego rodziną, trudnych zachowań pacjentów oraz terapii w kontekście problemów integracji sensorycznej. Ponadto przedstawiona zostanie koncepcja formułowania celów S.M.A.R.T., którą z powodzeniem można stosować podczas wyznaczania celów hipoterapii, aby były konkretne, mierzalne, uwzgledniające indywidualne potrzeby pacjenta i możliwe dla niego do osiągnięcia.

Hipoterapia jest formą rehabilitacji wieloprofilowej oddziałującej na pacjenta ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. Do udziału w zajęciach hipoterapii wymagana jest zgoda lekarza. Hipoterapeuta zobowiązany jest do pracy zgodnie z Kanonami Polskiej Hipoterapii. Cele hipoterapii dla uczestnika zajęć powinny być konsultowane w zespole specjalistów z nim pracujących.

 Podczas tej konferencji chcemy zarówno, żeby hipoterapeuci wzbogacili swój warsztat pracy jak również pragniemy zaprezentować hipoterapię jako metodę, która poprawia funkcjonowanie człowieka w sferze fizycznej, emocjonalnej, poznawczej oraz społecznej.

Organizator:

Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego
Data: 2017-10-26 Pokaż metkę
Osoba publikująca: EDYTA MARKIEWICZ
Podmiot publikujący: