XVII Ogólnopolski Konkurs Papieski pt. Być jak Brat naszego Boga

Zapraszamy dzieci oraz młodzież do 20 roku życia do udziału w konkursie plastycznym i fotograficznym pt. „Być jak Brat naszego Boga”.

XVII Ogólnopolski Konkurs Papieski pt. Być jak Brat naszego Boga
Fot. OHP

Konkurs jest poświęcony wielkiemu dorobkowi pontyfikatu Świętego Jana Pawła II oraz przesłaniu płynącemu z nauczania i postawy Papieża, będącej wzorem dla młodzieży.

Temat tegorocznego konkursu nawiązuje do postaci Świętego Brata Alberta – Adama Chmielowskiego, w związku z faktem, iż Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła w diecezjach polskich 2017 rok - Rokiem Świętego Brata Alberta. Święty Jan Paweł II był jego wielkim orędownikiem, określał Brata Alberta, jako wzór radykalnego wyboru drogi powołania. Poświęcił mu utwór dramatyczny zatytułowany „Brat naszego Boga”, a potem, jako papież wyniósł go na ołtarze.
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy jednej lub po jednej z dwóch kategorii:

• praca fotograficzna,
• praca plastyczna (malarstwo, grafika, rysunek itp.)

Nadsyłanie prac fotograficznych i plastycznych – do 5 maja 2017 r. na adres: 6-11 Hufiec Pracy 34-100 Wadowice, ul. J. Kochanowskiego 3 z dopiskiem „Konkurs Papieski".

Gala finałowa – 6 czerwca 2017 r. w Centrum Kultury w Wadowicach ul. Teatralna 1.
Laureaci podczas Gali zostaną uhonorowani cennymi nagrodami rzeczowymi i dyplomami. Nagrodzone prace będą wystawione w Wadowickim Centrum Kultury oraz zamieszczone w specjalnym albumie pokonkursowym.
Dodatkowe informacje tutaj

Termin:
6 czerwca 2017 r.

Organizator:

Ochotnicze Hufce Pracy Małopolska Wojewódzka Komenda
Data: 2017-05-11 Pokaż metkę
Osoba publikująca: JUSTYNA ZINKIEWICZ-GROCHOT
Podmiot publikujący: