II Ogólnopolska Konferencja 'Starość jak ją widzi psychologia: siła umysłu w starości'

Katedra Psychologii Rozwoju Człowieka Instytutu Psychologii Akademii Ignatianum, Komisja Psychologii Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk oraz Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zapraszają do udziału 2. konferencji Starość jak ją widzi psychologia z przewodnim tematem Siła umysłu w starości.

II Ogólnopolska Konferencja 'Starość jak ją widzi psychologia: siła umysłu w starości'
Fot. Akademia Ignatianum

Na konferencji śledzić będziemy za autorami wystąpień przejawy umysłu w starości świadczące przede wszystkim o jego sile. W centrum rozważań i dyskusji znajdą się zmiany rozwojowe w zakresie funkcji poznawczych. Analizowane będzie przeobrażanie się pamięci oraz funkcji zarządzających, czyli pamięci operacyjnej, hamowania, plastyczności i planowania. Zwrócona zostanie także uwaga na zagadnienie mądrości i jej usytuowania w wieku senioralnym. Zmiany funkcji poznawczych w późnej dorosłości znajdą swoje uzasadnienie zarówno w koncepcjach neurobiologicznych, jak i społeczno-kulturowych.

Przewidujemy dyskutowanie tematów dotyczących życia emocjonalnego w starości, przejawów osobowości, a także różnych form aktywności artystycznej, społecznej, politycznej, naukowej. Spodziewamy się wystąpień ukazujących różne sposoby wspomagania siły umysłu w starości.

Wykłady plenarne podczas konferencji wygłoszą:

  • Prof. dr hab. Agnieszka Niedźwieńska, Uniwersytet Jagielloński
  • Prof. dr hab. Maria Straś-Romanowska, Uniwersytet Wrocławski
  • Prof. dr hab. Stanisława Tucholska, Akademia Ignatianum w Krakowie
  • Prof. dr hab. Tomasz Sobów, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Prof. Dr. Wiebren Zijlstra, German Sport University Cologne
  • Prof.  Shu-Chen Li, Ph.D., Technische Universität, Dresden
  • Dr Karolina Byczewska-Konieczny, Uniwersytet Jagielloński
  • Dr Adam Zemełka, Collegium Da Vinci

Konferencja będzie miała miejsce w dniach  20-21 kwietnia 2017 r. w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Więcej informacji tutaj

Termin:
20-21 kwietnia 2017 r.
Email:
konferencja.starosc@ignatianum.edu.pl

Organizator:

Akademia Ignatianum
Data: 2017-03-02 Pokaż metkę
Osoba publikująca: JUSTYNA ZINKIEWICZ-GROCHOT
Podmiot publikujący: