Informacja archiwalna

Konferencja 'Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy'

Konferencja została zorganizowana z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin Profesora Bolesława Farona i 80-lecia śmierci polskiego prozaika Zbigniewa Uniłowskiego, którego twórczością Pan Profesor Faron się zajmował.

Celem konferencji jest spojrzenie na dorobek narracyjny międzywojnia w optyce najnowszych metod badawczych w literaturoznawstwie, antropologii i kulturoznawstwie, wskazanie, jakie dzieła odegrały istotną rolę w rozwoju literatury XX wieku i odeszły do lamusa historii, a jakie są aktualne i inspirujące do dzisiaj.

Przedmiotem obrad będą przykładowo takie zagadnienia, jak:

1. Dwudziestolecie międzywojenne – okres literacki wyznaczany przez dwa wydarzenia polityczne: odzyskanie niepodległości i tej niepodległości utratę (cezury wewnętrzne?)

2. Młodopolskie dziedzictwo literackie po roku 1918

3. Przemiany w strukturze prozy narracyjnej (rozwój nauk psychologicznych, psychoanaliza Freuda)

4. Pytania o arcydzieła: „Ferdydurkę” Gombrowicza, proza Schulza, twórczość Witkacego

5. Realizm, neorealizm lat trzydziestych, proza środowiskowa, proza o okresie dojrzewania

6. Nowoczesność przeżywana po polsku: konteksty europejskie i światowe literatury międzywojennej (ujęte kulturowo; literatura wobec rzeczywistości swojego czasu i sztuki)

7. Głos krytyki literackiej: wybitne osobowości, formy, obiegi literackie

8. Reportaż międzywojenny a współczesne teorie i metodologie badań literackich (np. badania postkolonialne)

9. Teorie gender a międzywojenna powieść psychologiczna

10. Dziedzictwo dwudziestolecia a literatura polska po 1945 roku

11. Syntezy dwudziestolecia

Organizatorzy planują wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Więcej informacji tutaj.

Termin:
2-3 marca 2017 r.

Organizator:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Data: 2017-02-03 Pokaż metkę
Osoba publikująca: JUSTYNA ZINKIEWICZ-GROCHOT
Podmiot publikujący: