Konferencja 'Rejestracja Stanu Cywilnego w Polsce w 70-lecie jednolitej rejestracji stanu cywilnego' w 70. rocznicę powołania Świeckiej Rejestracji Stanu Cywilnego w Polsce

8 grudnia 2016 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbędzie się uroczysta konferencja „Rejestracja stanu cywilnego Polsce w 70-lecie jednolitej rejestracji Stanu cywilnego”.

Do udziału w wydarzeniu serdecznie zaprasza Forum Pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, które od  14 lat działa przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.

System jednolitej  świeckiej rejestracji stanu cywilnego wprowadzono w Polsce 70 lat temu – w 1946 roku. Przy tej okazji warto spojrzeć na współczesną pracę USC i praktyczne aspekty działalności Urzędów. Głos zabiorą doświadczeni specjaliści i eksperci z dziedziny, m.in.:

  • dr Piotr Kasprzyk, Katedra Prawa Cywilnego KUL
  • Elżbieta Obtułowicz, Wydział Spraw Obywatelskich Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
  • Edmund Olczak, Dyrektor USC w Krakowie
  • Przemysław Wypych, Sąd Rejonowy w Krakowie

Forum Pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, założone w 2002 roku, skupia 140 kierowników i pracowników USC z Małopolski. Jest ono platformą dyskusji na temat poprawy jakości funkcjonowania Urzędów Stanu Cywilnego, jak również przestrzenią wymiany doświadczeń i informacji związanych ze specyfiką pracy USC w poszczególnych małopolskich gminach. Członkowie Forum spotykają się co miesiąc w celu doskonalenia swoich umiejętności i wzbogacania warsztatu swojej pracy.

Kontakt: Aleksandra Michta, koordynator Forum: michta@mistia.org.pl, tel. 12 633 51 54

Strona internetowa: http://mistia.org.pl/pokaz_strone.php?d=1&g=9&s=44

Termin:
8 grudnia 2016 roku

Organizator:

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
Data: 2016-11-09 Pokaż metkę
Osoba publikująca: TOMASZ RÓG
Podmiot publikujący: