Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

OTOCZENIE BIZNESU

W Krakowie działa wiele instytucji i firm otoczenia biznesu wspomagających przedsiębiorcę w jego działalności.

Stale rozbudowywane i modernizowane zaplecze konferencyjne umożliwia organizację wszelkiego typu spotkań zjazdów i sympozjów.

Agencja Rozwoju Miasta S.A.
ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków
12/ 429-25-13 12/ 429-10-40
www.arm.krakow.pl
Do jej zadań należy wszechstronne wspieranie rozwoju Krakowa przez świadczenie usług na rzecz całej wspólnoty samorządowej.
American Chamber of Commerce in Poland (AmCham)
ul. E. Plater 53 00-113 Warszawa
oddział Kraków :
Monika Pilarska, Director
tel: 48 608 027 172
tel: +48 (22) 520-5999
fax: +48 (22) 520-5998
krakow@amcham.com.pl
www.amcham.pl
Krakowski oddział American Chamber of Commerce jest regionalnym biurem reprezentującym Polskę południową; założony w 1995 roku, ma na celu służenie pomocą i promowanie firm członkowskich.
Brytyjsko-Polska Izba Handlowa
ul. św. Anny 9, 31-008 Kraków
12/ 423-08-88
12/ 422-42-67
www.bpcc.org.pl
Wspiera rozwój stosunków gospodarczych między Polską i Wielką Brytanią.
Business Centre Club Loża Małopolska BCC
ul. Zwierzyniecka 29, 31-105 Kraków
12/ 431-05-38
12/ 421-72-14, 431-05-38
www.bcc.org.pl
Przedsiębiorcy zrzeszeni w Business Centre Club współpracują z władzami i organizacjami regionalnymi oraz gospodarczymi Małopolski, a także zasiadają w gremiach doradczych przy Prezydencie Miasta Krakowa i Marszałku Województwa Małopolskiego.
Centrum Zaawansowanych Technologii Kraków Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
12/ 640-19-40
12/ 640-19-45
www.sse.krakow.pl
Spółka zarządzająca Specjalną Strefą Ekonomiczną - Krakowskim Parkiem Technologicznym (SSE-KPT).
Fundacja Krakowski Instytut Nieruchomości
ul. Rakowicka 27; 31-510 Kraków,
tel./fax: (+48) (12) 294 49 50
www.kin.org.pl
Podejmuje inicjatywy i wspiera przedsięwzięcia związane z rynkiem nieruchomości w dziedzinie prac naukowo-badawczych, kształcenia kadr, działalności wydawniczej i promocji.
Fundacja - Partnerstwo dla Środowiska
ul. Bracka 6/6, 31-005 Kraków
12/ 422-50-88, 430-24-43, 430-24-65
12/ 429-47-25
www.epce.org.pl
Wspiera inicjatywy służące rozwojowi społecznemu i gospodarczemu, oparte na dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym, przy jednoczesnym zachowaniu i kształtowaniu jego walorów. Pomaga małym i średnim firmom wprowadzać ekologiczne zasady funkcjonowania.
Fundacja Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego
ul. Mrozowa 20a, 30-969 Kraków
12/ 642-17-04, 642-16-70, 642-17-03
12/ 644-53-06
www.fpgrk.krakow.pl
Wspiera rozwój regionu krakowskiego oraz wzmacnia i promuje jego potencjał ekonomiczny. Do jej zadań należy również współpraca z partnerami zagranicznymi w dziedzinie promocji gospodarczej regionu krakowskiego za granicą, a także pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych.
Fundusz Mikro Sp. z o.o. Przedstawicielstwo Lokalne w Krakowie
ul. Królewska 2, 30-045 Kraków
12/ 633-12-12 12/ 423-34-27
www.funduszmikro.com.pl
Realizuje program wspierania rozwoju mikroprzedsiębiorczości w Polsce, przede wszystkim przez udostępnianie kapitału w formie pożyczek dla małych firm.
Holenderskie Biuro Biznesu Netherlands Business Support Office (NBSO)
Ul. Slawkowska 23/3a
31-016 Krakow
tel.+48-12-432-37-10
fax 12-4323712
nbsokrakow@adres.pl
www.hollandtrade.com
Służy pomocą firmom holenderskim działającym na terenie południowej Polski i udziela polskim przedsiębiorcom informacji na temat holenderskiego rynku gospodarczego.
Inicjatywa Mikro
al. Krasińskiego 11a IV p., 31-111 Kraków
12/ 427-03-46, 427-03-93
12/ 422-42-57
www.inicjatywamikro.pl
Udziela pożyczek na rozwój prywatnego sektora małych przedsiębiorstw.
Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Floriańska 3, 31-019 Kraków
12/ 422-89-07, 422-13-74
www.iph.krakow.pl
Organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności gospodarczej. Jednym z głównych zadań izby jest prowadzenie działalności doradczej dla firm polskich i zagranicznych. Oferuje następujące usługi: wzajemne pozyskiwanie inwestorów, wymiana informacji gospodarczej i handlowej, kojarzenie partnerów do współpracy gospodarczej.
Euro Info Centre PL413
ul. Floriańska 3, 31-019 Kraków,
12/ 422-89-07
12/ 422-55-67
www.euroinfo.org.pl,
www.iph.krakow.pl
Projekt Euro Info Centre jest jednym z głównych narzędzi Komisji Europejskiej wykorzystywanym do realizowania polityki wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Ośrodek Euro Info Centre w Krakowie (PL413) jest jednym z 12 w naszym kraju; działa przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.
Krakowska Izba Turystyki
ul. Bracka 15, 31-005 Kraków
12/ 429-44-50, 423-14-18
12/ 429-44-50
www.kit.krakow.pl
Działalność Izby koncentruje się głównie na współdziałaniu z organami władzy rządowej, samorządowej i lokalnej w zakresie tworzenia warunków do rozwoju turystyki w Krakowie i regionie małopolskim oraz stwarzaniu warunków do rozwoju i poprawy standardu usług turystycznych. Zrzesza 110 podmiotów gospodarczych zajmujących się obsługą ruchu turystycznego w Małopolsce.
Krakowska Kongregacja Kupiecka
ul. Garbarska 14, 31-131 Kraków
12/ 421-24-42
12/ 430-04-81
www.kongregacja-kupiecka.com.pl
Reprezentuje interesy swoich członków wobec władz i instytucji państwowych, samorządowych oraz społecznych. Podejmuje inicjatywy sprzyjające rozwojowi prywatnej działalności gospodarczej i poprawianiu jej warunków. Poszukuje partnerów zagranicznych w celu współpracy w dziedzinie organizacji i prowadzenia handlu, usług i gastronomii, rozeznania możliwości wymiany towarowej oraz kojarzenia partnerów gospodarczych.
Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe
al. Słowackiego 64, 30-004 Kraków
tel: 012/ 634-41-20
www.ktp.org.pl
Ma na celu rozwijanie ekonomicznej inicjatywy obywateli, obronę interesów prywatnych przedsiębiorców, walkę z biurokratycznymi barierami hamującymi rozwój gospodarki rynkowej, propagowanie etosu rzetelnego, dynamicznego, świadomego swych praw i obowiązków przedsiębiorcy.
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
12/ 411-46-03, 413-89-13, 413-57-69
12/ 412-43-79
www.marr.pl
Inicjuje, promuje i pobudza działania związane z prowadzeniem polityki regionalnej. Zakres współpracy z partnerem zagranicznym: możliwość pełnej obsługi misji gospodarczych (organizacja spotkań bilateralnych z partnerami polskimi, logistyka, program turystyczny), wyszukiwanie terenów, nieruchomości i przedsiębiorstw do sprzedaży lub dzierżawy.
Małopolska Izba Budowlanych
pl. Wolnica 7, 31-060 Kraków
12/ 430-62-23
www.cech-bud.krakow.pl
Reprezentuje swoich członków wobec podmiotów samorządowych i administracyjnych oraz wpływa na tworzone przez nie prawo.
Małopolska Izba Rolnicza
Biuro MIR w Krakowie
os. Krakowiaków 45a/15
31-964 Kraków
tel./fax +48 12 643-17-62
www.mir.krakow.pl
Prowadzi działania na rzecz m.in. tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych i produktów rolnych, promowania produktów rolnych na rynku krajowym i zagranicznym, jak również rozwijania współpracy z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych.
Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. św. Anny 9, 31-008 Kraków
12/ 422-05-95, 423-07-47
12/ 422-68-42
www.izba.com.pl
Społeczno-zawodowa organizacja samorządu rzemiosła, zrzeszająca na zasadzie dobrowolności cechy, spółdzielnie rzemieślnicze, osoby prywatne oraz osoby fizyczne.
Małopolska Organizacja Turystyczna
ul. św. Krzyża 14, 31-028 Kraków
12/ 421-15-36
12/ 421-16-04
www.mot.krakow.pl
Realizuje zadania związane z rozwojem turystyki w Małopolsce. Głównym celem działalności organizacji jest kreowanie i promowanie wizerunku Krakowa oraz regionu na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych.
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków
12/ 633-98-00, 634-16-70,
633-82-85, 632-38-14
12/ 633-51-54
www.mistia.org.pl
Prowadzi działalność edukacyjną oraz konsultacyjno-doradczą dla administracji samorządowej i organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorców.
NordicHouse
ul. św. Anny 5
31-008 Kraków
Tel.: 0048 (12) 421 73 80
Fax: 0048 (12) 421 72 91
www.nordichouse.pl
Centrum Biznesu i Kultury - zostało założone w celu rozwijania współpracy międzyregionalnej pomiędzy krajami nordyckimi a Polską Południową, poprzez promocję kontaktów biznesowych, turystyki i kultury.

 
 

pokaż metkę
Osoba publikująca: MARCIN FABER - Redakcja MPI
Podmiot publikujący: Kancelaria Prezydenta
Data publikacji: 2010-06-28
Data aktualizacji: 2010-06-28
Powrót