Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Akty prawne regulujące współpracę międzynarodową Gminy Miejskiej Kraków

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Ustawa ta wskazuje społeczności lokalne innych krajów jako jedyny docelowy podmiot podejmowanej przez Gminę Miejską Kraków współpracy międzynarodowej (rozdz. 2 art. 7.1, pkt.20) oraz stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał o współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (rozdz. 2 art. 18.2, pkt.12a).

2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych

Według tej ustawy jednostki samorządu terytorialnego mogą przystępować do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, działając zgodnie z polskim prawem wewnętrznym, polityką zagraniczną państwa i jego międzynarodowymi zobowiązaniami (art. 2.1). Przez wspomniane zrzeszenia rozumie się organizacje, związki i stowarzyszenia powoływane przez społeczności lokalne co najmniej dwóch państw zgodnie z ich prawem wewnętrznym (art. 1.2).

3. Ratyfikacja Traktatu Akcesyjnego w dniu 1 maja 2004 r. stanowiącego o przystąpieniu Polski i pozostałych 9 państw do Unii Europejskiej

Ratyfikacja Traktatu Akcesyjnego oznacza zmianę kierunków polityki zagranicznej Polski i w konsekwencji kierunków współpracy międzynarodowej Gminy Miejskiej Kraków.

4. Uchwała Rady Miasta Krakowa nr LXXV/742/05 z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Krakowa

Uchwała ta oznacza, że „Polityka Zagraniczna Samorządu Miasta Krakowa" określona w Uchwale Rady Miasta Krakowa nr LXX/466/93 z dnia 8 stycznia 1993 r. ma zostać zastąpiona programem sektorowym dotyczącym współpracy międzynarodowej.

5. Uchwała nr CXIII/1126/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r.

Uchwałą tą przyjęte zostały zasady współpracy Gminy Miejskiej Kraków ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania Gminy Miejskiej Kraków do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.

6. Uchwała nr LXXX/1033/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 r.

Dokument ten uzupełnia Uchwałę nr CXIII/1126/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. przyjmując szczegółowy "Program Współpracy Międzynarodowej Gminy Miejskiej Kraków na lata 2009-2011", będący realizacją Strategii Rozwiju Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 r. Wspomniany program określa priorytety, ogólne i szczegółowe cele, a także zadania współpracy międzynarodowej Gminy Miejskiej Kraków na najbliższe lata.

7. Uchwała NR XCIV/2449/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu ''Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.''

W Strategii Rozwoju Krakowa "Tu chcę żyć. Kraków 2030." współpraca międzynarodowa jest ujęta jako narzędzie do realizacji innych celów strategicznych i operacyjnych. Uwzględnia ona jedynie ogólne zasady i kierunki współpracy międzynarodowej Krakowa.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Julia Żylina-Chudzik
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Data publikacji: 2011-06-10
Data aktualizacji: 2020-11-09
Powrót