Organizacje międzynarodowe rozwiń menu

Organizacje i sieci miast do których należy Kraków rozwiń

Dlaczego warto należeć do organizacji? rozwiń

Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Stowarzyszenie Europejskich Miast Kultury Roku 2000

Europejska Stolica Kultury (European Capital of Culture):

Europejskie miasto wybrane przez Unię Europejską, które w ciągu jednego roku może zaprezentować życie kulturalne miasta, całego regionu i państwa. W większości przypadków miasta starają się wykorzystać te okazje i związane z nią fundusze na rozwinięcie swojej oferty kulturalnej, tak by mogły przyciągnąć międzynarodową publiczność. Tytuł oznacza ogromny prestiż, a w dłuższej perspektywie znaczny wzrost turystyki i lepszą promocję. Wybrany ośrodek przez 12 miesięcy przedstawia swoje dziedzictwo historyczne. Miasta i regiony organizują specjalnie na tą okazję koncerty, festiwale, pokazy, konferencje i inne działania reklamujące miasto i region.Wszystkie wydarzenia w Europejskich Stolicach Kultury w 60 procentach finansuje Unia Europejska. Do tej pory tylko jedno polskie miasto zostało wyróżnione tym tytułem. Był to Kraków w roku 2000. Rok 2000, zwany rokiem milenijnym, traktowany był przez Unię Europejską wyjątkowo, jako podkreślenie trwałego dziedzictwa i wkładu miast europejskich w osiągnięcia kultury i cywilizacji światowej. W związku z tym wybrano aż siedem miast z Unii Europejskiej oraz dwa miasta z nowych członków, mających wstąpić dopiero 1 maja 2004 - polski Kraków i czeską Prage. Decyzja o wyborze spośród polskich miast właśnie Krakowa - została podjęta przez rząd polski. Nie odbywały się prezentacje ani konkursy poszczególnych miast.

Stowarzyszenie Europejskich Miast Kultury 2000 (Association of European Cities of Culture of the year 2000 - AECC):

Dziewięć Miast Kultury Europejskiej: Awinion, Bergen, Bolonia, Bruksela, Helsinki, Praga, Reykiawik, Santiago de Compostela oraz Kraków powołały Stowarzyszenie Europejskich Miast Kultury 2000 (Association of European Cities of Culture of the year 2000 - AECC).Celem jego działalności jest koordynacja działań promocyjnych oraz wspólna polityka informacyjna. Inauguracyjne spotkanie odbyło się w lutym 1996 r. w Krakowie. Następne miały miejsce w Bolonii, Santiago de Compostela, w Awinionie oraz w Helsinkach, gdzie miasta podpisały porozumienie dotyczące trzech zasadniczych kwestii współpracy: powołania Stowarzyszenia Europejskich Miast Kultury roku 2000 (w tym przyjęcie zasad przewodnictwa w sieci), określenia wspólnej tożsamości wizualnej poprzez przyjęcie logo oraz przyjęcia głównych założeń programowych. W myśl tego porozumienia głównym celem współpracy jest zbliżenie narodów Europy poprzez ich kulture, a także osiągnięcie trwałych przemian strukturalnych poprzez wypracowanie stałych form działania dostępnych także po roku 2000. Dla realizacji tego celu każde z miast przygotowuje w ramach programu wybraną i uzgodnioną cześć wspólnego projektu nazwaną umownie „Rozdziałem". Rozdziały te tworzą „Księgę" o wspólnym tytule „Europejskie Miasta Kultury roku 2000".

Kraków należy do Stowarzyszenia od 1997 r., zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXXVI/737/97 z dnia 9 kwietnia 1997 r. Myślą przewodnią „Rozdziału" realizowanego przez Kraków jest hasło: Myśl - Duchowość - Twórczość. Hasła opracowywane przez pozostałe miasta to: Awinion - Sztuka i Twórczość; Bergen - Sztuka, Praca i Wypoczynek; Bolonia - Informacja i Komunikacja; Bruksela - Miasto; Helsinki - Wiedza, Technologia i Przyszłość; Reykiawik - Natura a Kultura; Santiago de Compostela - Europa i Świat; Praga - Dziedzictwo kultury.

W sieci AECC istnieje podział na prezydenta, sekretarza i skarbnika. Są to funkcje honorowe, nie niosące ze sobą zobowiązania, za wyjątkiem prezydenta AECC, który ma obowiązek zorganizowaa u siebie spotkanie dziewięciu miast. (W Krakowie takie spotkanie miało miejsce w dniach 9-13 lipca 1998 r.). Nad pracami AECC czuwa koordynator z siedzibą w Brukseli. Nie stoi on ponad Dziewiątką, jest ogniwem łączącym stowarzyszone miasta z Komisją Europejską. Sekretarzem jest przyszły prezydent AECC, a skarbnikiem poprzedni. Rotacja następuje co trzy i pół miesiąca.

Podstawę współpracy międzynarodowej dziewięciu Miast Kultury Europejskiej stanowią projekty międzynarodowe. Jako lider projektu, każde miasto przedstawiło swoją propozycję pozostałym ośmiu. W gestii każdego z miast leżało podjęcie decyzji o przystąpieniu do danego projektu w zależności od kulturalnego charakteru swojego miasta, programu oraz budżetu. Wybrane projekty obejmują szeroką gamę tematyczną: muzykę, sztuki plastyczne, geografię, nowe technologie, urbanistykę oraz ekologię: „Oblicza Ziemi" - Santiago de Compostela, „Technomade" - Awinion, „The coasts and Waterways" - Bergen, „The house of the 9 cities" - Bruksela, „CafeNINE" - Bolonia we współpracy z Helsinkami, „Telelink" - Praga, „Codex Calixtinus" - Kraków, „Communication" - Helsinki, „Voices of Europe" - Reykiawik, „Kide" - Helsinki, „Walk About/ Stalk" - Bruksela.

Koordynacja współpracy:
Koordynatorem udziału Krakowa w pracach organizacji jest Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opłata członkowska:
Przynależność Krakowa do tej organizacji nie wymaga wnoszenia składki członkowskiej.

Codex Calixtinus - Kraków:

To Międzynarodowy projekt Krakowa w ramach sieci AECC. Rekonstrukcja XII-wiecznej liturgii z katedry w Santiago de Compostela dokonywana była na podstawie Codex Calixtinus. Cześć liturgiczno-muzyczna kodeksu obejmuje tradycyjny repertuar gregoriański, wzbogacony o dwadzieścia dwugłosowych utworów polifonicznych. Zwieńczeniem prac nad manuskryptem była publiczna prezentacja liturgii w siedmiu Europejskich Miastach Kultury w roku 2000. W przedsięwzięciu wzięło udział sześciu solistów. Tworzyli oni stały trzon obsady wykonawczej, do którego w każdym z miast zostały dołączone lokalne chóry - chłopięcy i męski. Wydarzeniem, które towarzyszyło projektowi była Pielgrzymka krakowskiej młodzieży akademickiej do grobu św. Jakuba (Santiago). Uczestnicy przygotowali w języku polskim i francuskim dwie śpiewogry, poświęcone: Jakubowi i Stanisławowi (autorstwa Jacka Kowalskiego). Śpiewogry prezentowane były na trasie pielgrzymki. Soliści: Damien Poisblaud, Christian Barrier, Frederic Tavernier, Frederic Richard, Robert Pożarski, Marcin Bornus-Szczycinski.

pokaż metkę
Osoba publikująca: RENATA JASIOŁEK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat beta
Data publikacji: 2011-06-02
Data aktualizacji: 2011-06-02
Powrót