Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Eurocomm-PR Biuro Miasta Wiednia

ADRES: ul. Mikołajska 4, 31-027 Kraków
E-MAIL

office@eurocommpr.pl

WWW:

www.eurocommpr.at

Telefon
Władze

Krzysztof Nowak

Opis

Wiedeńska Rada Miasta zleciła firmie Eurocomm-PR, będącej spółką wiedeńskiego holdingu komunalnego Wien Holding pośredniczenie w kontaktach wiedeńskiej administracji z Belgradem, Budapesztem, Lublaną, Pragą, Sarajewem, Sofią i Zagrzebiem.

Położenie geograficzne czyni z Wiednia naturalny pomost między wschodem i zachodem Europy. Miasto Wiedeń korzysta z tej okoliczności i od 1996 roku utrzymuje sieć biur kontaktowych we wschodnioeuropejskich stolicach.

Współpraca metropolii

Większość mieszkańców świata zamieszkuje miasta, które z tego powodu odgrywają istotną rolę. Muszą one aktywnie kształtować przyszłość i stawiać czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom w celu zapewnienia swoim mieszkańcom również w przyszłości możliwie najwyższej jakości życia. Proces globalizacji i nowe techniki komunikacji zbliżają do siebie regiony, a współpraca międzynarodowa zyskuje na znaczeniu. Dlatego samorząd wiedeński chce ściśle współpracować z sąsiednimi miastami w dziedzinach takich jak: rozwój miast, budownictwo socjalne, zaopatrzenie w energię i efektywne jej wykorzystanie, zaopatrzenie w wodę, transport publiczny, edukacja i kultura oraz w rozwijaniu przyszłościowej strategii smart city. Współpraca ta ma też umożliwić miastom wspólne pozycjonowanie i prezentowanie swoich priorytetów.

Działalność Eurocomm-PR skierowana jest na wspieranie dialogu administracji miast. Biura Miasta Wiednia umożliwiają reprezentantom i przedstawicielom miast w Belgradzie, Budapeszcie, Krakowie, Lublanie, Pradze, Sarajewie, Sofii i Zagrzebiu nawiązanie kontaktu z Wiedniem w ich językach narodowych.

Oferta Eurocomm-PR

Przekazujemy istotne informacje o mocnych stronach miasta Wiednia w dziedzinach takich jak ochrona środowiska, polityka socjalna, zrównoważony rozwój, strategia Smart City i usługi publiczne, które przyczyniają się do wysokiej jakości życia w mieście. Dodatkowo służymy miastu w promocji transgranicznej wymiany gospodarczej oraz wspieramy intensywną wymianę doświadczeń zarówno między miastami jak i na poziomie regionalnym.

Jednocześnie Wiedeń otrzymuje aktualne informacje oraz obszerne sprawozdania z Biur Miasta Wiednia. I to w czasach, w których wiedza i informacja są kluczowym atutem. Pracownicy naszych biur utrzymują kontakty z partnerami ze świata polityki, administracji, mediów i kultury.

pokaż metkę
Data
Osoba publikująca: KINGA STOSZEK
Podmiot publikujący: Otwarty na świat
Powrót