Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Goethe Institut Kraków

Adres: ul. Podgórska 34, 31-356 Kraków
E-MAIL

info@krakau.goethe.org

WWW:

www.goethe.de

Telefon
Władze

Dr. Claus Heimes

Opis

Goethe-Institut w Krakowie organizuje i wspiera szeroki wachlarz imprez kulturalnych, aby promować dialog i wymianę doświadczeń z niemieckimi i innymi europejskimi artystami i twórcami kultury, przy czym punkt ciężkości leży w sferze kultury współczesnej. Także bez znajomości języka niemieckiego możesz brać udział we wszystkich imprezach, gdyż z reguły są one tłumaczone.

Dział Kursów Językowych Goethe Institut w Krakowie widzi punkt ciężkości swojej pracy we wzmocnieniu nauczania języka niemieckiego w sferze szkolnej i pozaszkolnej. Oferta rozciąga się od seminariów dokształcających dla nauczycieli (w ścisłej współpracy z krajowym Instytutem Kształcenia Nauczycieli), poprzez tworzenie programów mających na celu stosowanie nowych technologii w nauczaniu języka niemieckiego jako obcego, po imprezy kulturalne dla uczących się języka niemieckiego oraz nauczycieli. Kursy językowe dla dorosłych pokrywają całe spektrum poziomów A1 do C2 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Dział informacji i biblioteka Goethe-Institut w Krakowie przekazują informacje dotyczące aktualnych aspektów życia kulturalnego, społecznego i politycznego w Niemczech. Oferta obejmuje media drukowane i audiowizualne oraz najważniejsze gazety codzienne, tygodniki i czasopisma. Oferujemy także dostęp do baz danych. W ramach „Współpracy Bibliotekarskiej“ prowadzimy wspólne imprezy i projekty wraz z partnerskimi placówkami bibliotekarskimi z Polski Południowej.

Goethe-Institut w Krakowie opiekuje się południowopolskimi województwami: podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, śląskim, opolskim i dolnośląskim. Pozostałe województwa należą do kompetencji Goethe-Institut w Warszawie.

pokaż metkę
Data
Osoba publikująca: Izabela Haupt
Podmiot publikujący: Kancelaria Prezydenta
Powrót