Organizacje międzynarodowe rozwiń menu

Organizacje i sieci miast do których należy Kraków rozwiń

Dlaczego warto należeć do organizacji? rozwiń

Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Europejska Sieć Samorządów Przyjaznych Rodzinie

Adres: Balmes 92, 08008 Barcelona (Spain)
WWW:

www.elfac.org/the-network

Telefon

Sieć Samorządów Przyjaznych Rodzinie (European Family Network Municipalities):
 

To inicjatywa promująca lokalną politykę na rzecz rodzin. Misją sieci jest zapewnienie europejskim gminom wsparcia, narzędzi i zasobów w celu rozwijania i ulepszania kultury przyjaznej rodzinie – poprzez wspólny proces planowania i samooceny, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. To inicjatywa, mająca na celu rozwój i poprawę polityki rodzinnej w Europie.
 

Kraków przystąpił do Sieci Samorządów Przyjaznych Rodzinie podczas pierwszej Europejskiej Konwencji Gmin Przyjaznych Rodzinie, która odbyła się 19 listopada 2019 roku w Brukseli w siedzibie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Europejskiego Komitetu Regionów.

Koordynacja współpracy:

Koordynatorem udziału Krakowa w sieć Samorządów Przyjaznych Rodzinie jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny Marzena Paszkot.
 

Składka członkowska:

Przynależność do sieci nie wymaga wnoszenia składki członkowskiej.

 

Udział Krakowa w pracach Sieci Samorządów Przyjaznych Rodzinie:

W ramach sieci, Kraków bierze udział w opracowaniu procesu certyfikacji „Gmin Przyjaznych Rodzinie w Europie”. Certyfikat przyznawany jest gminom zaangażowanym w realizację polityki prorodzinnej. W trakcie certyfikacji weryfikowane są kryteria takie, jak lokalne zaangażowanie stowarzyszeń rodzinnych, zakres dostępnych świadczeń, specjalnie tworzone struktury gminne wspierające rodziny, realizacja planów i strategii dla rodzin i polityki młodzieżowej, działania informacyjne uwzględniające potrzeby rodzin, polityka mieszkaniowa, troska o otoczenie przyjazne rodzinom oraz oferta przedsięwzięć i imprez skierowanych do rodzin.

18 listopada 2020 roku przedstawiciele Krakowa wzięli udział w I Europejskim Kongresie Samorządów Przyjaznych Rodzinie: Dobrostan rodzin w Europie Przyjaznej Rodzinom w czasach COVID, która skupiała się na analizie i dyskusji poświęconej wpływowi pandemii COVID-19 na sposób prowadzenia w gminach polityki dla rodzin. w 2020 roku Kraków uczestniczył również w Wirtualnych wycieczkach po Europejskiej Sieci Samorządów Przyjaznych Rodzinie organizowanych online przez Szczecin oraz włoskie miasto Todi. Wydarzenia te służyły zaprezentowaniu dobrych praktyk, aktywności na rzecz rodzin oraz wprowadzanych rozwiązań w ramach polityki prorodzinnej w wybranych miastach, należących do Sieci.

Podczas II Europejskiej Konwencji Gmin Przyjaznych Rodzinie, która odbyła się w dniach 24-25 marca 2021 roku w formule online, Kraków zaprezentował wybrane miejskie projekty zrealizowane na rzecz rodzin w trakcie pandemii Covid-19. Organizatorami konferencji w Tallinie (Estonia), były Europejska Konfederacja Dużych Rodzin oraz Estońskie Stowarzyszenie Dużych Rodzin. Prorodzinne działania Krakowa na międzynarodowym forum przybliżyła Marzena Paszkot – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny.

pokaż metkę
Data
Osoba publikująca: Izabela Haupt
Podmiot publikujący: Kancelaria Prezydenta
Powrót